Vissa av oss tål arsenik!

Nu kommer den första studien som visar att  människor kan anpassa sig genetiskt till en förorenad miljö. Vissa grupper av ursprungsbefolkningar i Anderna har ökat sin motståndskraft mot arsenik. Forskarna från Karolinska Institutet och Uppsala universitet har lyckats lokalisera genen som ligger bakom den förändrade…