Olika är bra !

Den 21 mars är det Internationella Downs Syndromdagen, World Down Syndrome Day. År 2015, fyllde dagen tio år. Datumet är valt utifrån att personer med Downs syndrom har tre av kromosom nummer 21. Många firar dagen med att sätta på sig…