Simchat Tora – torafesten

440px-Köln-Tora-und-Innenansicht-Synagoge-Glockengasse-040 foto Willy Horsch

Den judiska högtiden Simchat Tora hålls för att fira att man fullbordat Toracykeln, det vill säga läst det sista avsnittet ur Femte Moseboken. Redan samma dag början man läsningen på nytt med första avsnittet ur Första Moseboken. I år, 2016,…