Vi behöver ditt stöd

Kultursmakarna arbetar ideellt. För att utveckla verksamheten behöver vi ekonomiskt stöd. Du kan välja olika sätt att stödja oss på:

  • Bli medlem
  • Ge bidrag
  • Bli sponsor

Läs mer om alternativen nedan!

Bli medlem i Kultursmakarna

Bli en i gruppen - bli medlem idag.Medlemskap i Kultursmakarna kostar 100 kronor per kalenderår. När du blir medlem stödjer du verksamheten på olika sätt:

  • Medlemmarnas ekonomiska stöd bidrar till att vi kan driva nättidningen Kultursmakarna.se
  • Vårt medlemsregister ger oss ett stöd och legitimitet i våra ambitioner att utveckla verksamheten och söka kompletterande finansiering
  • När du blir medlem får du automatiskt vårt nyhetsbrev

Vid inbetalning av medlemsavgiften (100 SEK) använd swishnummer 0706848414. Ange en kontaktuppgift (gärna din e-postadress) i fritextfältet.

Frågor gällande medlemskap kan du skicka till info@kultursmakarna.se.
Välkommen som medlem i Kultursmakarna!

Ge bidrag till Kultursmakarna

Vi tar med glädje emot bidrag. Välj själv hur mycket du vill bidra med. Använd swishnummer 0706848414.

Bli sponsor – bidra till att göra Sverige bättre

Kultursmakarna är en ideell förening med ett uttalat altruistiskt syfte att främja kontakt och förståelse mellan olika kulturer. Vi vill spegla det som förenar människor och bygger därför broar mellan grytorna.

Vi hoppas att ni ser såväl det mänskliga som det samhällsekonomiska värdet i vår verksamhet. Kontakta oss på info@kultursmakarna.se för mer detaljerad information om vad sponsorskap innebär och hur sponsorbidragen används i verksamheten.

Som sponsor får ni bland annat en dynamisk banner med er logotyp. Se nedanstående exempel.