Flyttfåglar firas både i maj och oktober

2018 var ett viktigt år i världsdagen för flyttfåglars historia. Dagen instiftades av FN:s miljöprogram UNEP 2006. För att samla planetens största flyttfågelkorridorer, eller flygvägar: den afrikansk-eurasiska flygvägen, den östasiatiska-australiensiska flygvägen och Amerikas-flygbanorna får vi fira världsdagen för flyttfåglar två gånger per år. Från och med 2018 uppmärksammas nämligen dagen både den andra lördagen i maj och den andra lördagen i oktober.

Bruna pelikaner fotograferade i Mexiko under flytt av Tomas Castelazo

När Världsdagen för flyttfåglar instiftades var tanken var att öka människors medvetenhet om betydelsen av flyttfåglar och migrationen mellan världens regioner. Världsdagen för flyttfåglar brukar uppmärksammats av omkring 120 länder. Varje år meddelar Förenta nationerna ett förenande tema för officiella evenemang.

När dagen du uppmärksammas två gånger om året vill FN-organisationen WMBD, World Migratory Bird Day, på detta sätt nå ut till en bredare publik och förstärka sitt budskap om att fåglarna behöver skydd. Globalt vill VMBD förstärka utbildning och medvetenhet om behovet av att skydda flyttfåglar och deras livsmiljöer – på alla olika nivåer, i alla delar av världen.

Minskning med 55 procent
Birdlife Europe publicerade häromåret statistik som visar att antalet fåglar i jordbrukslandskapet har minskat med 55 procent på 30 år. Man skriver på sin hemsida att situationen är gravallvarlig och kräver åtgärder.

Enligt intresseorganistationen Birdlife Europe kan biologisk mångfald snart vara ett minne blott i Europa där 45 procent av EU:s landmassa är jordbruksmark, berättade Dagens Nyheter i en artikel i februari 2017. Några av orsakerna sägs vara EU:s jordbrukspolitik och kemikalier som används i jordbruket.

Som orsaker nämns EU:s jordbrukssubventioner, som enligt organisationen förstör naturliga häckningsplatser, exempelvis häckar, våtmarker och ängar. Kemikalier som används för skadedjursbekämpning drabbar också fåglarna.

Vad är flyttfåglar?
Cirka 85% av de svenska fågelindividerna är flyttfåglar, berättar Naturhistoriska riksmuseet och förklarar:
Med flyttfåglar menas arter som under en del av året lämnar sitt häckningsområde och söker sig till ett helt annat geografiskt område. Det är i första hand tillgången till föda som medfört att vissa arter blivit flyttfåglar.

Maten lockar till flytt
Genom att flytta mellan olika områden kan fåglarna utnyttja bästa möjliga födosöksområde under olika årstider. Den rika födotillgången sommartid hos oss gör att fåglarna kan föda upp en större mängd ungar än om de stannat kvar och häckat i vinterkvarteren. Där skulle de dessutom skulle haft konkurrens av de etablerade, inhemska arterna.

Spår väder…
Är flyttfåglarna kvar vid Mikael blir det lindrigt fram till jul, berättar bondepraktikan på nätet
”Om flyttfåglarna ej draga sin kos före Mikael, betyder detta lindrigt väder åtminstone till jul.”

Är flyttfåglarna kvar den 29/9, när det är Mikaelsmäss, betyder det med största sannolikhet att det inte blivit tillräckligt kallt än. Utifrån det kan man dra slutsatsen att det kommer att bli blidväder fram till jul.

Dagen till ära förmedlar vi en kycklingrätt från det karibiska köket

Källor:
http://www.migratorybirdday.org/
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/faglar/vanligafaglar/flyttfaglar.5773.html
http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia
https://www.dn.se/ekonomi/forandrat-jordbruk-hotar-europas-fagelliv/
http://www.bondepraktika.se/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *