Olika är bra !

Den 21 mars är det Internationella Downs Syndromdagen, World Down Syndrome Day. År 2020, fyller dagen 15 år. Datumet är valt utifrån att personer med Downs syndrom har tre av kromosom nummer 21. Många firar dagen med att sätta på sig udda strumpor, för att påminna om att olika är bra! På Instagram och Facebook och andra sociala medier finns hashtaggen #rockadinasockar där många lägger upp bilder på sina udda strumpor.

Olika är bra! Foto: Caroline Maino

Olika är bra!
Foto: Caroline Maino

Att bära olika strumpor den 21 mars är att ta ställning för allas lika värde och mänskliga rättigheter för alla. Downs syndrom är en naturligt förekommande kromosomförändring som alltid har varit en del av människans villkor. Den finns i alla regioner runt om i världen och yttrar sig ofta genom inlärningssvårigheter, fysiska egenskaper eller hälsa.

Ungefär 130 barn föds i Sverige varje år med Downs syndrom och omkring 5 000 personer har diagnosen i Sverige. Enligt organisationen Down Syndrome International föds cirka 9 000 barn  i Europa och uppskattningsvis 220 000 barn i världen med Downs syndrom per år. Organisationen uppskattar att det finns cirka 1,6 miljoner barn med Downs syndrom i världen.

Downs syndrom är en diagnos men inte en sjukdom. De flesta personer med Downs syndrom är friska. Däremot kan diagnosen Downs syndrom innebära en ökad risk för vissa sjukdomar – men även en minskad risk för vissa andra sjukdomar. Det är viktigt att komma ihåg att de flesta sjukdomar som är vanligare hos personer med Downs syndrom går att behandla.

Människor med Downs syndrom har många utmaningar som barn såväl som vuxna, som kan hindra dem från att utnyttja sina grundläggande mänskliga rättigheter. Många människor förstår inte att människor med Downs syndrom i första hand är människor – som kan behöva extra stöd. De ska inte diskrimineras på grund av funktionshinder utan har samma rättigheter som alla.

Loggan för Internationella downs syndromdagen

Loggan för Internationella downs syndromdagen

Organisationen Down Syndrome International uppmuntrar människor världen over att välja egna aktiviteter för att hjälpa till att öka kunskapen om vad Downs syndrom är och vad det betyder att ha Downs syndrom, att leva och arbeta med människor med Downs syndrom och att de spelar en viktig roll i våra liv och i våra samhällen.

Lär dig mer om Downs syndrom via länkarna nedan – och ta på dig olika strumpor den 21 mars.

Källor:
http://www.svenskadownforeningen.se/
https://www.worlddownsyndromeday.org/wdsd-2015
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/internationella-downs-syndrom-dagen
 http://www.svenskadownforeningen.se/21-mars-idag-firar-vi-downs-syndrom/
http://www.un.org/en/events/downsyndromeday/
http://www.dseinternational.org/en-us/about-down-syndrome/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *