Fira vattendagen med bål och omtanke

Den 22 mars är Världsvattendagen. Dagen instiftades av FN och antogs formellt i Agenda 21 under konferensen i Rio de Janeiro 1992. I Stockholm firas den genom att man tillkännager vem som ska få motta Stockholm Water Prize som delas ut under World Water Week. Alla kan fira genom att tänka lite extra på sin användning och kanske ett läskande bål.

423974_10150622228767781_1165135713_n

Det finns totalt cirka 1 400 miljoner kubikkilometer vatten på jorden och det vatten som vi använder idag är samma vatten som våra förfäder och förmödrar använde. Vattnet tar inte slut och det bildas heller inget nytt vatten och allt vatten som finns ingår i ett evigt kretslopp. Varje dag måste vi människor få i oss 2-3 liter vatten. Men vatten är inte bara viktigt för oss utan för alla levande varelser.

Även om vi här i Norden och Europa har problem med vårt vatten då och då så tar vi vatten, och rent sådant, som en självklarhet. Så ser det absolut inte ut överallt. Smutsigt vatten är ett stort hälsoproblem världen över. Varje år dör en och en halv miljon barn under fem år av diarré. I nio fall av tio beror det på smutsigt vatten, brist på toaletter och latriner samt dålig hygien. För att uppmärksamma att vatten förorenas, försuras, övergöds och överutnyttjas till industriella syften har FN instiftat denna vattendag. För att vi då ska inse att vattnet behöver vårdas och att vi alla har ett ansvar för vårt vatten.

På den internationella världsvattendagen 2012 uppmärksammades att millenniemålet om tillgång till rent vatten har uppnåtts. Det innebär att 89 procent av världens befolkning har tillgång till rent dricksvatten, men skillnaderna mellan olika regioner är stora. Fortfarande saknar över 780 miljoner människor tillgång till rent vatten och det globala genomsnittet döljer de enorma skillnaderna som finns mellan olika länder, mellan rika och fattiga och mellan dem som bor på landsbygden och i städerna.

Världsvattendagen uppmärksammas på olika sätt i Sverige och världen över. Swedish Water House brukar anordna ett stort seminarium i Stockholm där årets mottagare av Stockholm Water Prize tillgännages och ha föredrag kring årets tema: Vatten och Energi.

I Sverige använder vi i genomsnitt cirka 200 liter vatten per dygn och person. Av detta går cirka 70 liter till vår personliga hygien, 80 liter använder vi till WC och disk, 30 litervatten till vår tvätt, 10 liter när vi städar och 10 liter till mat och dryck. Sverige är rikt när det gäller vattentillgång. Vi har inget behov av att spara vatten, vår vattenanvändning kräver däremot en hel del energi.

Läs mer om vattendagen här och låt oss läska oss med ett läckert bål för att fira dagen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *