Muhammeds födelsedag firas med sång och dikter

Nymåne

Nymåne

Muhammeds födelsedag firas med högtiden Mawlid-al-nabi. Muslimska högtider börjar alltid firas kvällen före datumet. Dagen firas på olika sätt i olika länder. Det är vanligt att man läser om Muhammeds liv, sjunger och läser dikter till hans ära. Cirka 190 000 svenskar identifierar sig som muslimer enligt en stor undersökning från 2013.

Moskébyggnader med kupol och minaret finns bland annat i Malmö. Trollhättan, Stockholm, Uppsala och Göteborg. Det finns även andra typer av muslimska bönelokaler i Sverige.

En praktiserande muslim ber fem gånger om dagen, antingen ensam eller tillsammans med andra. På fredagar samlas många muslimer mitt på dagen i moskén för att be veckans viktigaste bön tillsammans. Under bönen vänder man sig mot Mecka och reciterar ur Koranen.

Den muslimska kalendern följer månåret, där varje månad har antingen 29 eller 30 dagar. Detta innebär att året blir tio dagar kortare än ett solår. Datumen för de olika högtiderna infaller därmed cirka tio dagar tidigare för varje år. Den muslimska kalendern utgår från när profeten Muhammed, tillsammans med de första muslimerna, utvandrade från staden Mecka till Medina, år 622 enligt västerländsk tideräkning.

Källor:
Multireligiösa almanackan 2014, utgiven av SENSUS
http://www.when-is.com/mawlid-al-nabi.asp

2 comments for “Muhammeds födelsedag firas med sång och dikter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *