Resandefolket firar sin nationaldag 29 september

Den 29 september är det nordiska resandefolkets nationaldag. Den dagen är en bekräftelse på att resandefolket har funnits länge i landet och att vi tillhör det svenska kulturarvet.

Redan 1512 finns dokumenterat att det kommer ett sällskap till Stockholm under sin ledare Antonius. I dokumenten sägs gruppen vara ”tartare” (tattare) och de blir i början väl behandlade. Senare efter kung Karl XII:s återtåg när krigen avslutats, i början av 1700-talet, ser man i kyrkböckerna att det fanns många resande i Sverige.

Tattarstenen Foto: Lånad från RUNG

Tattarstenen
Foto: Lånad från RUNG

Vid landsvägen från Bjärnum till Markaryd restes 1766 en sten som markerar gränsen mellan Kristianstads och Kronobergs län och därmed också mellan Skåne och Småland. Stenen kallas för Tattra sten eller Tattartavlan efter en gammal sten som tidigare stod här och förbjöd tattare “och annat löst sammangaddat folk infart i länen”.

Många övergrepp genom åren
De romer som bott innanför det nuvarande Sveriges gränser längst kallas idag resanderomer eller resandefolket. Exakt varifrån de kom är inte fastställt. Redan på 1700- talet görs det skillnad på romer som bott i Sverige länge och de som nyligen kommit in i landet. Som den första romska gruppen i Sverige har resandefolket fått utstå många övergrepp. Hela bostadsområden har blivit nedbrända och de har blivit bortdrivna från sina boplatser. Resande utsattes för tvångssteriliseringar ända in på 1970-talet.

Handel, hantverk, tjänster, artisteri, musik är tillsammans med det egna språket och täta släktkontakter centralt i resandefolkets kultur och kulturhistoria.

Romerna firar sin dag den 8 april
I många länder finns personer som kallar sig resande (på engelska Travelers) och dessa har skiftande bakgrund. I Sverige har resandefolket en livssituation liknande romernas och flera har bevisligen släktskap med romerna då de också i stor utsträckning använder dialekter av samma språk, romani eller romanès. Romerna har sin dag den 8 april, de firar den första romska kongressen som hölls i London 1971.

Regeringens uppdrag om stöd till romerna
Regeringen har gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i uppdrag att utlysa och fördela bidrag till organisationer inom det civila samhället som vill genomföra hälsofrämjande insatser riktade till romer, t.ex. genom hälsofrämjare, eller brobyggare. Myndigheten ska också genomföra en insats för att underlätta erfarenhetsutbyte mellan romska och icke-romska organisationer. Läs mer>

En maträtt att fira denna dag med skulle kunna vara köttsoppa med klimp.

Källor:
Dinglarens väg
Vår romska historia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *