Utan invandring stannar Västsverige

Invandringen till Västsverige har alltid varit nödvändig för att klara tillväxten och behoven av arbetskraft. Det har gjort att vi klarat kriser mycket bättre. Det menar Joacim Waara, forskare vid Göteborgs Universitet. Joacim Waara, ekonomhistoriker på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har i…