Dagen då vi firar vår jord

Den 22 april är det internationella dagen för Moder Jord. Vi firar dagen för att främja synen på att jorden är den enhet som upprätthåller allt levande som finns i naturen.

FN:s kungörelse att utnämna den 22 april som den Internationella dagen för Moder Jord är en bekräftelse på att jorden och dess ekosystem förser sina invånare med liv och näring. Det erkänner också ett kollektivt ansvar, vilket efterlystes i 1992-års Riodeklaration, att främja harmoni med naturen och jorden för att uppnå en rättvis balans mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga behov nuvarande och kommande generationer av mänskligheten.

Detta firande syftar inte till att ersätta andra händelser, såsom Earth Day, vilket har firats av många människor runt om i världen den 22 mars sedan 1970-talet, utan snarare att förstärka och omtolka dem utifrån de nya utmaningar vi står inför.

”I många avseenden misslyckas vi konstant med att skydda och bevara vår miljö, ofta med allvarliga konsekvenser för de mänskliga rättigheterna – detta trots stora framsteg inom vissa områden”, varnade en grupp oberoende FN-experter inför den internationella dagen för Moder Jord för några år sedan.

_13

Foto: Lena Ahlström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *