Kalevaladagen – finska kulturens dag

Ainoberättelsen: Aino-Triptyk av Akseli Gallen-Kallela 1891. Vänster: Det första mötet med Aino och Väinämöinen. Höger: Aino beklagar hennes elände och bestämmer sig för att avsluta sitt liv i stället för att gifta sig med en gammal man. Mitten: Slutet på historien bågen - Väinämöinen fångar Aino fisk men är oförmögen att hålla tag i henne. Foto: Wikipedia

Ainoberättelsen: Aino-Triptyk av Akseli Gallen-Kallela 1891. Vänster: Det första mötet med Aino och Väinämöinen. Höger: Aino beklagar hennes elände och bestämmer sig för att avsluta sitt liv i stället för att gifta sig med en gammal man. Mitten: Slutet på historien bågen – Väinämöinen fångar Aino fisk men är oförmögen att hålla tag i henne.
Foto: Wikipedia

Kalevaladagen den 28 februari är en stor händelse i Finland. Kalevala är en symbol för nationaliteten, det egna språket och kulturen. Dagen har fått sitt namn efter Finlands nationalepos Kalevala som sammanställdes av Elias Lönnrot.

Kalevala är ett finskt och karelskt nationalepos. Det är en hjältedikt i 50 sånger, skrivet på versformen kalevalameter eller finsk runometer, som kännetecknas av allitterationer och särskild rytm. Texterna är upptecknade muntliga berättelser i versform, som på 1800-talet sammanställdes till en helhet av Elias Lönnrot. Lönnrot skrev några egna verser, men de utgör endast tre procent av hela eposet.

Elias Lönnrot (1802-1884) var läkare, botanist och lingvist. Elias Lönnrot (1802-1884) var mångsysslare. Bland annat var han professor i finska, doktor i medicin och en aktiv skribent i flera tidningar. Inspirationen till Kalevala hämtade han från alla sina studieresor i Finland och Karelen där han lyssnade på runsångare och samlade in sånger och dikter, men han skrev också själv en hel del texter. I samband med sammanställningen hamnade eposet i klass med Odyssén och Illiaden. Svenska kultursällskapet Kalevala är att vara ett forum för vänner och forskare som sysslar med Kalevala och östersjödiktning. Foto: Wikipedia

Elias Lönnrot (1802-1884) var läkare, botanist och lingvist. Elias Lönnrot (1802-1884) var mångsysslare. Bland annat var han professor i finska, doktor i medicin och en aktiv skribent i flera tidningar. Inspirationen till Kalevala hämtade han från alla sina studieresor i Finland och Karelen där han lyssnade på runsångare och samlade in sånger och dikter, men han skrev också själv en hel del texter. I samband med sammanställningen hamnade eposet i klass med Odyssén och Illiaden. Svenska kultursällskapet Kalevala är ett forum för vänner och forskare som sysslar med Kalevala och östersjödiktning.
Foto: Wikipedia

Det hårda livet i ryska byar
Kalevalas händelseförlopp och gestalter är en skapelse av Lönnrot. Det centrala temat, maktkampen mellan det mörka Pohjola och det ljusa Kalevala, har en bakgrund från det hårda livet vid Vita havets stränder i de ryska byarna Vuonninen, Kuusilahti, Kepa, Luusalmi, Borovoi och Kalevala.

Diktverket har också vissa likheter med Pusjkins Sagan om Jussi, som kom ut strax innan Lönnrot började studera på universitetet i början på 1820-talet.

Nationaleposet Kalevala är ett av de mest betydande verken i finländsk litteratur. Kalevala har spelat en avgörande roll i utvecklingen av den finländska nationella identiteten, intensifieringen av Finska språkstriden och den växande känslan av medborgarskap som slutligen ledde till Finlands självständighet från Ryssland 1917.

När Kalevala dök upp i tryck för första gången 1835, hade Finland varit ett autonomt storfurstendöme under ett kvarts sekel. Dessförinnan till 1809, hade Finland varit en del av det svenska riket.

Vändpunkt för finskspråkiga kulturen
Kalevala markerade en viktig vändpunkt för den finskspråkiga kulturen och orsakade uppståndelse utomlands. Andra européer började uppmärksamma Finland vilket stärkte finländarnas självförtroende och tro på möjligheterna till det finska språket och kulturen. Kalevala började kallas Finlands nationalepos.

Kalevaladagens firande tog sin början under 1800-talet i de akademiska kretsarna och den första allmänna Kalevala-festen anordnades år 1885 av Finska litteratursällskapet till bokens 50-årsdags ära. En anledning till att dagen blivit så stor är att Elias Lönnrot haft stor betydelse för det finska skriftspråkets utveckling. Kalevala finns översatt till 60 olika språk, bland annat svenska.

Målning av Akseli Gallen-Kallela Foto: Wikipedia

Målning av Akseli Gallen-Kallela
Foto: Wikipedia

Finska smaker
I finsk mat möts öst och väst. Närheten till naturen går som en röd tråd genom alla recept. Till de mer traditionella maträtterna hör ugnsgröt, piroger och grytor. Men här förmedlar vi recept på snabba snittar med finska smaker från Finlands ambassad.

Källor:
This is Finland
Wikipedia

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *