Världsdagen för kulturell mångfald 21 maj

Unescos illustration för världskulturdagen2

Foto: Bilden lånad från Unescos hemsida

FN har utsett den 21 maj till Världsdagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling.

Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO, skriver i sin konvention till skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar från 2005:

   Kulturell mångfald: de många olika former genom vilka grupper och samhällen uttrycker sin kultur. Dessa yttringar sprids inom grupper och samhällen och mellan dem. Den kulturella mångfalden visar sig inte bara i de olika former genom vilka mänsklighetens kulturarv yttrar sig, berikas och förmedlas tack vare mångfalden av kulturyttringar, utan också genom olika sätt för konstnärligt skapande, produktion, spridning, distribution och nyttjande, oavsett de medel och den teknik som används.

Mångfaldskonventionen” slår fast medlemsstaternas rätt – och skyldighet – att föra kulturpolitik till stöd för kulturell mångfald och verka för internationellt kulturutbyte.

Till konventionen finns en fond knuten till vilken medlemsländerna uppmanas lämna stöd. Från fonden kan kulturutövare, främst från tredje världens länder, söka stöd.

Sverige satt 2011 – 2015 i regeringskommittén för konventionen och deltog i årliga möten där konventionens tillämpning diskuterades. Det var Kulturrådet som representerade Sverige i regeringskommittén.

2014 var ett spännande och betydelsefullt år för Svenska Unescorådet! En ny nationell strategi för det svenska arbetet med Unesco togs fram för perioden 2014-2017. Sverige tog också plats i Unescos styrelse efter att generalkonferensen i november beslutade att Sverige kom att bli ett av de 58 medlemsländerna i Unescos styrelse. Sveriges styrelserepresentant är förra statssekreterare Amelie von Zweigbergk.

Källor:
UN World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development
UNESCOs konvention om mångfald

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *