Ayyám-i-Há – en högtid för bahá´íer

Varje religion har sin egen tideräkning. Bahá’í delar in året i 19 månader med 19 dagar i varje månad. Några dagar blir då över. De kallas Ayyám-i-Há, de inskjutna dagarna och infaller mellan 25 februari och 1 mars. Det är dagar av glädje och gemenskap. Homa Sabet Tavangar berättar i Huffington post om hur hon firar en av religionens få högtider – en högtid okänd för många.

Bahá´ístjärna

Det finns fler än fem miljoner bahá’íer  i världen och rörelsen räknar själv med att det finns cirka 1000 anhängare i Sverige. Bahá’í är en monoteistisk religion som växte fram i Mellanöstern under mitten av 1800-talet och sedan spreds runt hela världen. Målet är att skapa ett fredligt världssamfund. Enligt deras tro är grundaren, Bahá’u’lláh (1817-1892), Guds budbärare för vår tidsålder. Bahá’íreligionen är en självständig religion, inte en sekt av någon annan religion och inte heller någon blandning av olika religioner.
Alla hör ihop
Det centrala temat i bahá’íläran är mänsklighetens enhet. Grundaren, Bahá’u’lláhs , budskap är att mänskligheten är en enda familj och att tiden för mänsklighetens förenande i en global civilisation är kommen. Han lärde ut att världens stora religiösa traditioner har en gemensam kärna av eviga etiska sanningar som kretsar kring den gyllene regeln – att vi skall handla gentemot andra som vi vill att de skall handla gentemot oss.

Bahullah, rörelsens grundare.

Bahá’íreligionens syfte är att göra människor medvetna om att vi alla tillhör ett och samma släkte, trots olika hudfärg, språk och kultur, eftersom vi alla har samma skapare, Gud. Förhoppningen är att insikten om det ska leda till en fredlig och rättvis värld, vilket bidrar till att civilisationen utvecklas.

Bahá’íer  har inga egentliga riter eller högtider men tillber Gud, har heliga skrifter och böner, en rik historia, en global gemenskap, lagar (som att få samtycke av levande föräldrar före äktenskapet), och riktlinjer för det dagliga livet (som personlig daglig bön och meditation, som förbjuder förtal, jämställdhet mellan kön och ras är mycket viktig, utbildning och undvikande av alla sinnesförändrande substanser som droger och alkohol).
Befriande utan riter
Homa Sabet Tavanger tyckte innan hon blev mamma att det kändes befriande att inte vara bunden vid ritualer.
– När jag blev mamma kände jag ett behov av att skapa en meningsfull tradition för en högtid mitt i vintern som låter som ett motorcykelmärke. Det handlar inte om att ersätta julen. Jag har försökt erbjuda ett roligt, spännande, efterlängtat alternativ, berättar hon i Huffingtonpost.
– Under Ayyam-i-Ha (översatt som ”Days of Joy” eller ”Dagar utanför tiden”) gör bahá´íer välgörenhetshandlingar, ger presenter till vänner och familj och deltar i sociala sammankomster, innan en period av fasta börjar, berättar hon.
Göra gott
En del ser perioden som en parallell till fettisdagen före fastan. Grundaren ansåg det viktigt att anhängarna under dessa dagar sjunga Guds lov, göra gott för släktingar och vänner samt fattiga och behövande.
– Annars finns inga regler om ljus eller fyrverkerier eller drakar eller träd eller ljus eller osyrat bröd eller pengar. Inga särskilda färger, särskilda dekorationer, livsmedel eller ceremonier i samband med den här högtiden, berättar Homa Sabet Tavangar i Huffingtonpost.

Det finns facebookgrupper där baháíföräldrar världen över delar egna familjetraditioner. Det finns kalendrar som räknar ner till Ayyam-i-Ha (liknande adventskalendrar), pepparkakshus formade som ett niosidigt Bahá´íhus (det finns ett Bahá´íhus för andakt på varje kontinent, vart och ett har nio sidor och nio ingångar som symboliserar att alla religioner och folk är välkomna) samt de som ger speciella gåvor till lärare som är högt värderade bland bahá´íer.

Bahá’í-templet i Sydney, Australien.

Cupcakes
Homa Sabet Tavangar pysslar, gör cupcakes och ger gåvor till barnens lärare.
– Jag gläder mig åt att kunna erbjuda en explosion av solsken mitt i vinterns stiltje och känna samhörighet med miljontals andra som ”är annorlunda av en eller annan anledning. De kan fira Hanukkah, eller ingenting alls, anstränga sig för att förstå sin svärmors engelska, sina barns nya religion eller ceremonin på sin brors bröllop och tack vare vår gemensamma annorlundahet kan vi förenas, skapa gemenskap och fira. God  Ayyam-i-Ha!
Chokladmuffins kan väl också räknas som cupcakes – här är ett smarrigt recept.
Källor:
Läs mer om vad Homa Sabet Tavangar berättar om sin tradition här: http://www.huffingtonpost.com/homa-sabet-tavangar/celebrating-ayyam-i-ha_b_1300698.html
Läs mer om Bahá´í här http://www.bahai.se/

Den allmänt vedertagna kalligrafiska symbolen för bahá’í. Den översta vågräta linjen representerar Gud och Himlen. Den nedersta vågräta linjen representerar mänskligheten. Den mittersta vågräta linjen symboliserar Guds Uppenbarare som förmedlar Guds ord till mänskligheten. De två femuddiga stjärnorna står för bahá’í-trons profeter Báb och Bahá`u`lláh.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *