Malawi firar sin självständighet 6 juli

På besök i Malawi Foto: Hungerprojektet

På besök i Malawi
Foto: Hungerprojektet

Republiken Malawi firar sin nationaldag den 6 juli. 1891 blev området brittiskt protektorat och 1964 blev Malawi en självständig stat. Befolkningen saknar dock säker tillgång till mat. Den ideella organisationen ”Hungerprojektet” arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom genom social mobilisering.  

Malawi ligger i södra Afrika mellan Moçambique, Tanzania och Zambia. Befolkningen tillhör 30 olika bantutalande folkslag. Alla har sina egna språk och kulturella traditioner. De började vandra in i området i början av 1400-talet. Befolkningen omfattar också ett antal indier, men andelen har minskat dramatiskt sedan 1960-talet. Malawi var ett av de länder som mottog det högsta antalet flyktingar från Moçambique under inbördeskriget där, varav de sista av dessa repatrierades under mitten av 1990-talet.

Både nativiteten och dödligheten är höga i Malawi, och nästan hälften av befolkningen är under 15 år. Uppskattningsvis 15 % av den vuxna befolkningen lever med hiv eller aids.

Malawi är ett av Afrikas mest tätbefolkade länder
Urinvånarna i Malawi är oftast jordbrukare, eller delvis jordbrukare. Fattigdom hör till vardagen, och november och december i början av regnperioden kallas svältmånader, annars är normalt tillgången på mat bra under resten av året. Befolkningen saknar dock säker tillgång till mat, och 1999 var regnperioden för kort, vilket betydde svält under hela 2000.

Hungerprojektet är en global ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom, bland annat i Afrika. Inriktningen social mobilisering, jämställdhet och samspel med lokalt ledarskap. Organisationen finns i 22 länder, 12 programländer och 10 insamlingsländer. Huvudkontoret ligger i New York.

På besök i Malawi Foto: Hungerprojektet

Foto: Hungerprojektet

I maj 2014 åkte Henrik, Anki, Susanna och Jonathan tillsammans med Postkodlotteriet till Malawi. På plats besökte de Hungerprojektets program. Så här kommenterar Henrik sin upplevelse:

Det var en otrolig upplevelse att få träffa alla människor och ta del av deras vardag! Jag trodde att besöket skulle bli väldigt jobbigt eftersom jag ofta känner vanmakt inför alla orättvisor i världen. Det

känns som att man som individ inte kan göra någon skillnad. Så fel jag hade! Vi möttes av en otrolig vänlighet, stolthet och ett brinnande framtidshopp. Jag tror aldrig att jag sett så många leende människor! Det var fantastiskt att på plats se hur Hungerprojektet är med och förändrar människors liv.

Hungerprojektet använder sig av en metod kallad epicenterstrategin. Första steget är att invånarna i ett antal byar går samman och bygger en epicenterbyggnad där de kan tillgodose grundläggande behov inom alla de områden som täcks av FN:s millenniemål. Epicentret drivs och ägs av invånarna själva. I snitt omfattar det 15 000 personer från 10-15 byar. Målet är att skapa självförsörjande samhällen som inte behöver ekonomiskt stöd utifrån.

Epicenterstrategin når goda och hållbara resultat inom många områden. Den förbättrar bland annat hälsa, utbildning, jordbruk, matsäkerhet, vatten och sanitet i byarna.

Kvinnor i Malawi Foto: Swathi Sridharan (ICRISAT)

Kvinnor i Malawi
Foto: Swathi Sridharan (ICRISAT)

Uppmuntrar byborna att använda sina demokratiska rättigheter
Hungerprojektet uppmuntrar byborna att använda sina demokratiska rättigheter för att ha inflytande över vilka beslut som tas i deras samhälle. Genom att delta aktivt i den lokala politiken ansvarar de över utvecklingen, vilket ger hållbara resultat eftersom byborna fortsättningsvis kan tillgodose sina egna behov.

Epicenterstrategin genomförs i fyra faser och har som målsättning att skapa samhällen som står på egna ben, utan stöd utifrån. Inom åtta år ska lite, eller inget, ekonomiskt stöd behövas.

En viktig del av epicenterstrategin är mikrofinansprogrammet som innehåller utbildning, mikrolån och sparande. Syftet är att ge jordbrukare och framförallt kvinnor en starkare ekonomisk ställning. Genom mikrofinansprogrammet får bybor möjlighet att öka sina inkomster.

Hungerprojektets 8 epicenter väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själva. I Malawi ligger stort fokus på att säkra matproduktionen och utbilda kring HIV/Aids.

Ökar och säkrar matproduktionen
Hungerprojektet stärker och stödjer jordbrukarna bland annat med utbildning så att de kan öka och diversifiera livsmedelsproduktionen. Vi har också invigt ett bevattningssystem för att ytterligare förbättra jordbruket. Tillgången till mat säkras också genom gemensamma matbanker i epicentren.

Källor:
Wikipedia
Hungerprojektet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *