Säg ja till mångfald

Stortorget i Uppsala

Stortorget i Uppsala

FN har utsett den 21 maj till Världsdagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling. I Uppsala arrangerar IM-gruppen (Individuell Människohjälp) tillsammans med IOGT-NTO, Uppsala FN-förening med flera en manifestation för kulturell mångfald. 

Gruppen kommer att dela ut informationsmaterial, informera om IM:s verksamheter och servera kaffe. Alla inbjuds till kvällens gemensamma måltid 18.00 följt av seminarium i Kafé Mumrik.

Plats: Stortorget i Uppsala samt 11-16, Kafé Mumrik, Kungsgatan 61 klockan18.00

Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO, skriver i sin konvention till skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar från 2005:

Kulturell mångfald: de många olika former genom vilka grupper och samhällen uttrycker sin kultur. Dessa yttringar sprids inom grupper och samhällen och mellan dem. Den kulturella mångfalden visar sig inte bara i de olika former genom vilka mänsklighetens kulturarv yttrar sig, berikas och förmedlas tack vare mångfalden av kulturyttringar, utan också genom olika sätt för konstnärligt skapande, produktion, spridning, distribution och nyttjande, oavsett de medel och den teknik som används.

Unescos illustration för världskulturdagen

Unescos illustration för världskulturdagen

Mångfaldskonventionen” slår fast medlemsstaternas rätt – och skyldighet – att föra kulturpolitik till stöd för kulturell mångfald och verka för internationellt kulturutbyte.

Till konventionen finns en fond knuten till vilken medlemsländerna uppmanas lämna stöd. Från fonden kan kulturutövare, främst från tredje världens länder, söka stöd.

Sverige sitter 2011 – 2015 i regeringskommittén för konventionen och deltar i årliga möten där konventionens tillämpning diskuteras. Det är Kulturrådet som representerar Sverige i regeringskommittén.

En ny nationell strategi för det svenska arbetet med Unesco togs förra året fram för perioden 2014-2017. Sverige tog också plats i Unescos styrelse efter att generalkonferensen i november 2013 beslutade att Sverige kommer att bli ett av de 58 medlemsländerna i Unescos styrelse. Sveriges styrelserepresentant är förra statssekreterare Amelie von Zweigbergk.

Läs mer på FN:s hemsida.

Källor:
UN World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development
UNESCOs konvention om mångfald

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *