Britt-Inger synliggör romerna

Britt-Inger Lundqvist, RUNG Foto: Riksutställningar

Britt-Inger Lundqvist, RUNG
Foto: Riksutställningar

Romernas internationella dag (nationaldag) firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Trots att romerna är splittrade och bor på alla världens kontinenter finns det gemensamma symboler som man enas kring. En av dessa är den romska nationaldagen som firas världen över den 8 april.

Romer har funnits i Sverige sedan 1500-talet. I Sverige bor cirka 50 000 romer som delas in i fem grupper: resande, svenska romer, finska romer, utomnordiska romer och nyanlända romer.

– Det viktigaste just nu är att synliggöra de fem olika grupperna, säger Britt-Inger Lundqvist i Skellefteå. Hon har fullt upp dessa dagar och alla andra också för den delen. Hon föreläser om de fem olika grupperna. Och arbetar inom föreningen RUNG (Resande, ung, ny och gammal) och SAMS (Se Alla Människor i Skellefteå). SAMS är en paraplyorganisation för föreningar och församlingar i Skellefteå som skapats för de EU-migranter som finns i Skellefteå.

– Jag är också i allra högsta grad inblandad i gatutidningen Dik Manusch (Se Människan ) som redaktör och en av skaparna. Tidningen ger de tiggande EU-migranterna möjlighet att slippa sitta på knä och tigga och ställa sig upp som säljare. Allt arbete med tidningen sker på ideell basis, vilket innebär att det inte förekommer några pengar, förutom de pengar som samlas in till att trycka tidningen. EU-migranterna får sedan tidningen gratis och alla pengar tillfaller säljarna av tidningen.

Sedan Sorya Post förra året blev invald i EU-parlamentet har Britt-Inger märkt en förändring i människors bemötande av romer.

– Sorya har blivit ett känt ansikte. Genom att finnas i finrummet synliggör hon romerna. När TV-dokumentären om henne visades kom folk fram till mig och berättade att de hade sett programmet och undrade om det hade varit så som hon påstod. På det sättet blev det ett samtal om resandefolkets historia via programmet som inte hade blivit om inte Soroya hade funnits.

Nationaldagen firas av allt fler
I början av 1980-talet firades nationaldagen bara av ett fåtal familjer, men under de senaste tio åren har firandet spridits och tilltagit. Idag firas 8 april i ett fyrtiotal länder samtidigt med olika teman och aktiviteter som ljuständning, planterande av träd samt minnesceremonier för romer som fallit offer för anti-romanistiska övergrepp. Man har även lagt ned blommor i olika levande vattendrag. I den romska traditionen, liksom i många kulturer, symboliserar vatten renhet och helande.

I Västerbotten pågår just nu en vandringsutställning arrangerad av föreningen RUNG och Sensus*.

Sarmale - rumänska kåldolmar Foto: Linda Lundqvist

Sarmale – rumänska kåldolmar
Foto: Linda Lundqvist

Den 8 april ska vi äta Sarmale – rumänska kåldolmar denna dag, tycker Britt-Inger Lundqvist och delar med sig av receptet.
*Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av kurser och utbildningar över hela landet.

Läs mer om romernas historia>>
Läs mer om RUNG>>
Läs mer om Dik Manusch>>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *