Färre får diabetes av typ 2

Allt färre svenskar insjuknar i typ 2-diabetes. De som ändå drabbas lever allt längre. Det visar en färsk studie från Umeå Universitet.

En av de stora folksjukdomarna i Sverige är typ 2-diabetes. Förklaringen tros vara en kombination av arv och levnadsvanor. Den senaste årens välstånd har fört med sig att allt fler insjuknat i diabetes. Många av dessa har även  drabbats av de komplikationer som sjukdomen för med sig. På senare tid har det publicerats ett antal mindre studier som antyder att antalet som insjuknar i typ 2-diabetes inte längre ökar i Sverige. Man har också i dessa studier sett att det är fler som lever med sjukdomen på grund av en minskad dödlighet, vilket ger en ökad total förekomst av typ 2-diabetes.

Enligt forskarna är det positivt att vi får allt färre blir sjuka, men också paradoxalt eftersom förekomsten av övervikt och fetma blir vanligare i samhället, vilket i sig ökar risken för diabetessjukdom.

– Exakt vad den minskade diabetsförekomsten beror på vet vi inte ännu, men sannolikt handlar det om en kombination av friskfaktorer i form av bra kost och aktiv livsföring i befolkningen som kompenserar för de ökade risker som övervikt och fetma medför, säger Olov Rolandsson, professor i allmänmedicin, Umeå universitet, som är en av studieförfattarna.

yzpd1r1axbsfqf3gzdud

Olov Rolandsson, professor i allmänmedicin, Umeå universitet.

 

Studien visar att totalt 240 871 personer insjuknade i diabetes under  en åttaårsperiod. Antalet insjuknande i typ 2-diabetes minskade under perioden med 0,6 procent per år bland kvinnor och 0,7 procent per år bland män. Totalt hade 404 611 personer läkemedelsbehandlad diabetes i slutet av 2013, vilket motsvarar en ökning med 2,4 procent bland män och 1,9 procent bland kvinnor, under perioden. Den totala förekomsten av diabetes i befolkningen 2013 uppgick till 4,7 procent.

– I en internationell jämförelse kan vi konstatera att Sverige har en relativt låg förekomst av typ 2-diabetes. Att antalet insjuknanden minskar samtidigt som det totala antalet som lever med sjukdomen ökar är glädjande, eftersom det innebär att allt färre med diabetes dör av följdsjukdomar kopplade till sjukdomen, som hjärtinfarkt och stroke, säger Olov Rolandsson.

Forskarna har beräknat antalet personer som insjuknat i typ 2-diabetes, och hur många personer som har typ 2-diabetes i Sverige mellan 2005 och 2013. Slutligen har även forskarna beräknat hur stor andel av befolkningen som har diabetes genom att lägga ihop personer med läkemedelsbehandlad diabetes med de som klarar sig med enbart kost- och livsstilsbehandling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *