Både övervikt och undervikt ökar risken för demens

95029464b54455d0_100x100ar

Deborah Gustafson

Både övervikt och undervikt kan öka risken för demens. Det visar en sammanställning av flera forskningsrapporter. Men riskerna är olika stora vid olika åldrar.

2003 fann forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, att fetma kunde öka risken för Alzheimers och andra demenssjukdomar. Sedan dess har flera andra vetenskapliga studier visat på samma sak. Nu har man gjort en sammanställning, med data från 120 000 personer, som visar att fetma i medelåldern ökar risken för att man senare i livet kan utveckla demens. Samtidigt visar studien att det även finns risker med undervikt för personer över 65 år.

–  Där ser vi att fetma har en skyddande effekt, och att det i stället är undervikt och minskat BMI som kopplas till demens. En förklaring till detta kan vara att tidiga symtom på demens också bidrar till viktminskning, och på att neurologiska förändringar i smak och lukt påverkar matvanorna, säger Deborah Gustafson. Hon är ansvarig  för studien, som genomförts av forskare vid Sahlgrenska akademin.

Resultaten av översiktstudien ger enligt Deborah Gustafson viktig information för hur de biologiska mekanismerna bakom demenssjukdom och Alzheimer fungerar.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *