”Nationell psykos!” – utställning på Fittja Gård

Nationell Psykos! Foto: Lena Ahlström

Nationell Psykos!
Foto: Lena Ahlström

Sverige är ett land som präglas av mångfald och heterogenitet men också av segregation och motsättningar. Utställningen berör ämnen som idag flitigt diskuteras som till exempel varumärket Sverige, kulturarvet och motstånd. Med olika teman visas sprickan genom de olika verkligheterna i Sverige idag – tanken om vad landet har varit och vad det ska bli.

Nationell Psykos! levererar inga svar utan ställer frågor kring landet vi lever i, svaren lämnas till besökaren utifrån den verklighet var och en lever med.

Utställningen äger rum på Mångkulturellt centrum i Fittja och pågår till den 14 september 2015.

Läs mer >>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *