Mycket salt innebär risker för rökare

Rökare som äter mycket salt har dubbelt så hög risk att utveckla den reumatiska sjukdomen reumatoid artrit, jämfört med dem som äter lite. Det visar en studie från Umeå universitet. 

386 personer som har insjuknat i reumatoid artrit har medverkat i Västerbottens hälsoundersökningar. De fick bland annat frågor om sina matvanor. De som deltog i undersökningen följdes i åtta år. Data från deltagarna jämfördes sedan med data från 1 886 kontrollpersoner som inte drabbades av sjukdomen. Enligt studien fanns ingen koppling mellan saltintag och reumatisk sjukdom när alla deltagare jämfördes. Men när man tittade specifikt på gruppen rökare fann man alltså att ett högt saltintag mer än fördubblade risken för sjukdom.

– Det här är spännande, eftersom fyndet kan förklara skillnader i tidigare studier där man har undersökt kost som riskfaktor för reumatisk sjukdom. Konsumtion av frukt och grönsaker har tidigare kopplats till en minskad risk för sjukdomsutveckling, medan intag av proteiner, rött kött, och fisk med måttlig fettandel, är kopplat till en ökad risk. Vår uppfattning är att dessa skillnader också kan förklaras av halterna av salt i dessa livsmedel, säger Björn Sundström forskare.

250px-Papierosa_1_ubt_0069Utöver matvanor bland studiedeltagarna kontrollerade forskarna även träningsvanor, rökning och andra sociala faktorer. Forskarna genomförde även analyser av blodprover från studiedeltagarna.

– Nu måste vi börja ställa oss frågor om saltets betydelse bland rökare, även vid andra sjukdomstillstånd, säger Björn Sundström.

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *