Noterat

Sierra Leone erkändes 27 april 1961

Sierra Leone grundades, liksom grannlandet Liberia, av frigivna slavar vid slutet av 1700-talet. Då hade redan afrikanska folk invandrat till området i flera hundra år. Efter att ha stått under starkt brittiskt inflytande sedan 1700-talet blev Sierra Leone självständigt 1961.…

Amerikanska Samoa firar nationaldagen den 17 april

Östra delen av Samao-öarna är ett amerikanskt territorium i Polynesien i södra Stilla havet. Som med många andra länder har kolonisatörerna växlat genom åren, inte sällan efter konflikter mellan olika stormakter. Det gäller även Samoa. I Berlinfördraget 1899 reglerade Storbritannien, Kejsardömet Tyskland…