Mycket reklam om snabbmat i barns vardag

Barns utsätts för mycket snabbmatsreklam i sin vanliga miljö som de vistas i. Socioekonomisk status har ingen betydelse för mängden av reklam. Det visar en studie vid Karolinska Institutet som följt barns matvardag.

Olika runda barn. Bild från Wikipedia, Walter Siegmund

Den matmiljö vi befinner oss i påverkar vad vi äter. Matmiljön kan vara fysisk, social och digital.  Tidigare studier har visat att utomhusreklam om mat nästan alltid handlar om ultraprocessade livsmedel, det vill säga snabbmat. Dessa studier visade också att det är framför allt är barn som är målgrupp. Matmiljön skiljde sig, enligt tidigare studier, också åt mellan områden med olika socioekonomisk status.

Den nya studien visar dock att så inte längre är fallet, utan reklamen för onyttig snabbmat finns överallt där ungdomar oftast vistas, oavsett område. Den finns runt skolor, på shoppingcenter och vid idrottsanläggningar.

När forskare tittar på exponering för reklam går de oftast ut och kartlägger all utomhusreklam i ett visst område. Men forskaren Ioannis Ioakeimidis, vid Karolinska Institutet tyckte att det fanns bättre sätt att kartlägga.

– Vi låter barnen rita kartan över sin matmiljö. Så när vi forskare åker ut för att göra vår inventering kommer vi inte titta på hela Skärholmen utan enbart på de ställen där ungdomarna faktiskt hänger, säger Ioannis Ioakeimidis.[1]

Under många år har andelen svenskar med övervikt eller fetma ökat. 36 procent av 9-åringarna i Sverige är i dag överviktiga enligt Folkhälsomyndigheten.

Ioannis Ioakeimidis hoppas att de här studierna ske ge ett bra underlag till beslutsfattare och öppna upp för en bredare samhällsdiskussion.

– Du måste kvantifiera problemet innan du kan lösa det.


[1] https://www.forskning.se/2024/05/21/sa-paverkar-snabbmatsreklam-vad-unga-ater/?utm_source=Ungapped&utm_medium=email&utm_campaign=20240522

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *