Första steget mot att förbjuda grönmålning inom EU

Många konsumenter väljer miljövänligt. Det som konsumenter gillar är även intressant för marknaden, vilket är bra. Mindre lyckat är försäljning av produkter som sägs vara bra för miljön utan att vara det. Nu är det emellertid slut på möjligheten att grönmåla produkter.

Konsumenter måste kunna göra bra miljöval. Foto Helene Götberg

Alla vet att vår konsumtion påverkar miljön och klimatet. Därför väljer konsumenter att köpa produkter som belastar miljön och klimatet så lite som möjligt. Kanske väljer de att köpa livsmedel och andra produkter som säger att de är bra för miljön eller att de är klimatkompenserade. Alla som marknadsför sina produkter på det här sättet har dock inte alltid på fötterna. Framöver kommer miljöpåståenden att bedömas strängare.

Ska den gröna omställningen lyckas måste konsumenterna kunna göra bra miljöval, menar EU-kommissionen som lagt fram två direktiv för att göra det lättare att handla miljövänligt på riktigt. I januari i år antog Europaparlamentet det första direktivet, det antogs med stor majoritet med 593 röster för, 21 emot och 14 nedlagda röster. Alla svenska ledamöter som var på plats röstade för, utom de två Sverigedemokraterna och den före detta Sverigedemokraten, som röstade emot direktivet. Den 20 februari godtog även ministerrådet direktivet och nu har länderna 24 månader på sig att göra detta till lagstiftning på nationell nivå.

Direktivet ”Empower consumers in the green transition” innebär bland annat att allmänna miljöpåståenden och annan vilseledande produktinformation förbjuds. Bara hållbarhetsmärkningar som bygger på officiella certifieringssystem eller som fastställts av offentliga myndigheter tillåts. Garantiinformationen görs också synligare och en ny märkning om garantiförlängning införs. Allmänna miljöpåståenden som ”miljövänligt”, ”naturligt”, ”biologiskt nedbrytbart”, ”klimatneutralt” och ”eko” förbjuds om det inte finns bevis. Det har naturligtvis inte varit tillåtet att vilseleda konsumenter tidigare heller, men nu blir det tydligare vad som gäller.

Det här är det första direktivet, under nästa mandatperiod kommer ytterligare ett direktiv. När båda direktiven är på plats kommer grönmålningens tid inom EU vara slut och det kommer att stärka konsumenternas möjligheter att kunna göra bra miljöval. Det första direktivet förklarar kommissionens vilja, det andra hur man ska komma dit.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *