Kost bäst för problemmage

Många människor lever med en mage som krånglar. Det finns flera sätt att minska besvären. Enligt en ny undersökning hjälper behandling med kost fler än vad läkemedel gör.

IBS leder till många toalettbesök. Foto Helene Götberg

Diagnosen IBS kan orsaka otaliga toalettbesök varje dag. Den kan också innebära svårigheter att faktiskt kunna uträtta sina behov. Smärtor, uppblåsthet, mycket gaser eller en kombination av problemen är andra symptom. Ibland är besvären svåra, i andra fall lindriga.

Den som söker läkarvård för sina besvär kan få både kostråd och läkemedel. Hur många som lever med IBS går inte att uppskatta, men ungefär 4 procent söker sjukvård för besvären. För att ta reda på vilken behandling som fungerar bäst har forskare vid Sahlgrenska Akademin undersökt tre metoder, två kostbehandlingar och en läkemedelsbaserad.

En grupp med deltagare fick kostråd som fokuserar på ätbeteende samtidigt som de också fick äta en kost med låg halt av fermenterbara kolhydrater, det som kallas FODMAP. En annan grupp fick äta en kost med få kolhydrater och mycket protein och fett. I ytterligare en grupp fick deltagarna en läkemedelsbehandling, utifrån deltagarnas olika symptom.

När forskarna efter 4 veckors behandling undersökte hur deltagarna mådde visade det sig att 76 procent i den första gruppen (kost) hade fått mycket färre symtom. I den andra gruppen (kost) var det 71 procent, och i läkemedelsgruppen var det 58 procent.

Genom att förändra kosten fick sju av tio deltagare lindrigare symtom. Alla deltagare uppgav också att de hade fått en bättre livskvalitet, färre kroppsliga symtom och  färre symtom av ångest och depression.

Efter ett halvår följde forskarna upp hur deltagarna mådde. Flera hade återgått till sina tidigare matvanor, men en stor del av deltagarna i kostgrupperna hade ändå fortfarande färre symptom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *