8 mars – dagen för kvinnors rättigheter över hela världen

Den 8 mars är det den internationella kvinnodagen, en dag som uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Dagen instiftades redan 1910 vid den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen på initiativ av Clara Zetkin. Sedan 1978 finns 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar.

Affisch från 1914 på kvinnodagen med krav på kvinnlig rösträtt.

Affisch från 1914 på kvinnodagen med krav på kvinnlig rösträtt.

Internationella kvinnodagen den 8 mars har sitt ursprung i den tidiga arbetarrörelsen i Europa vid tiden före första världskriget. Förslaget till en internationell kvinnodag – en parallell till den internationella demonstrationsdagen första maj – presenterades av Clara Zetkin vid en internationell socialistisk kvinnokonferens i Köpenhamn 1910. Tanken var att lyfta fram kraven på kvinnlig rösträtt liksom kvinnorörelsen. Varje år i varje land skulle man på samma dag fira en kvinnodag under parollen: ”Rösträtt för kvinnor skall ena vår styrka i kampen för socialism”. I dag firas den över hela världen.

Clara Zetkin, initiativtagare till den internationella kvinnodagen, och Rosa Luxemburg. Bilden är från 1910.

Clara Zetkin, initiativtagare till den internationella kvinnodagen, och Rosa Luxemburg. Bilden är från 1910.

Clara Zetkin var tysk kommunist och kvinnorättskämpe och en av de mest framträdande kvinnorna inom den socialistiska rörelsen i Europa. Hon var en betydande person inom den socialistiska kvinnorörelsen decennierna runt sekelskiftet 1900 och än i dag, hundra år senare, publiceras texter av och om henne. När nazisterna kom till makten i Tyskland 1933 gick Clara Zetkin i exil till Sovjetunionen. Hon avled på sommaren samma år.

Den internationella kvinnodagens vänsterpolitiska laddning avtog efterhand. I och med FN:s ”erkännande” kan man säga att den internationella kvinnodagen ändrades från att ha varit en socialistisk kampdag till en opolitisk högtidsdag. Numera deltar opolitiska kvinnoorganisationer liksom många andra i möten. Hur man firar den varierar mycket mellan olika länder.

På flera håll har den mist sin politiska innebörd och istället blivit en dag då män uppmärksammar eller uttrycker sin kärlek till kvinnan, i samma anda som mors dag eller alla hjärtans dag. I andra länder har dagen kvar sin politiska prägel då man fokuserar på kvinnors kamp för lika rättigheter och på den ojämställdhet som råder i samhället.

Den 8 mars är idag en nationell helgdag i Angola, Armenien, Azerbajdzjan, Burkina Faso, Cypern, Eritrea, Georgien, Guinea-Bissau, Kazakstan, Kambodja, Kirgizistan, Laos, Madagaskar, Moldavien, Mongoliet, Nepal, Ryssland, Serbien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uganda, Ukraina, Uzbekistan, Vietnam, Vitryssland och Zambia. I Kina får alla kvinnor en ledig eftermiddag från arbetet.

Källor:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *