Mänskliga rättigheters dag 10 december

Eleanor Roosevelt med deklarationen för mänskliga rättigheter

Eleanor Roosevelt med deklarationen för mänskliga rättigheter

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs den 10 december 1948 av FN:s generalförsamling i Palais de Chaillot, Paris. Texten till deklarationen om de mänskliga rättigheterna skrevs av FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna, med Eleanor Roosevelt som ordförande. Enligt Guinness rekordbok är dokumentet det enskilt mest översatta dokumentet i världen. Eleanor Roosevelt var gift med USA:s 32:a president Franklin D. Roosevelt.

Efter andra världskriget, då omvärlden fick kunskap om de övergrepp som den nazistiska regimen i Tyskland begått, rådde det i den internationella gemenskapen konsensus om att de mänskliga rättigheterna inte formulerades precist nog i FN-stadgan. Det var nödvändigt att specificera vilka rättigheter varje enskild människa faktiskt hade.

På regeringens webbplats kan vi läsa att:

Det här är vad den allmänna förklaringen bland annat handlar om:
Alla människor är lika mycket värda
Mänskliga rättigheter gäller för alla människor.
Alla människor har rätt att leva och att vara medborgare i ett land.
Länderna ska skydda människor så att de kan känna sig säkra.
Ländernas lagar och domstolar ska behandla alla människor lika.
Människor ska kunna resa i sina länder och till andra länder.
Länderna ska ta emot flyktingar som saknar skydd i sina egna länder.
Människor ska själva få bestämma över sina liv.
De ska få gifta sig, tycka vad de vill och tro på vilken gud de vill.
Länderna ska kämpa mot fattigdom och se till
att människor har arbete och bostad, får äta sig mätta
och lära sig att läsa och skriva.

Källor:
Wikipedia
Mänskligarättigheter.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *