Vårblot ska upprätthålla goda relationer

Altare med gudabilder och offergåvor i Gamla Uppsala under Midvinterblot 2010 Foto: Sveriges Asatrosamfund, Uppsala

Altare med gudabilder och offergåvor i Gamla Uppsala under Midvinterblot 2010
Foto: Sveriges Asatrosamfund, Uppsala

Seden att fira Vårblot har vuxit fram i samspelet mellan människa och natur genom årtusenden. Den är sprungen ur den nordiska naturen med dess årstidsväxlingar, ur folkliga seder och traditioner och ur vår nordiska mytomspunna värld. 

Enligt fornnordisk sed högtidlighålls att året nått halvvägs mellan midvinter och midsommar och att grönskan börjar spira. Då får gudabilder och offergåvor en central plats. Att leva med fornsed handlar i grunden om att upprätthålla goda relationer mellan människor, natur och makter.

Gamla Uppsala – Svearikets hjärtpunkt
Gamla Uppsala, det ursprungliga Uppsala, var Svearikets kungasäte och religiösa hjärtpunkt och en tings- och marknadsplats som nåddes med båt och släde över Mälarens och Fyrisåns vattensystem. Omtalat är det hednatempel som lär ha funnits på platsen. Enligt Adam av Bremens berättelse från 1070-talet fanns ett hednatempel som lyste av förgyllningar och det fanns beläten av Oden, Tor och Frej. Vart nionde år for svearna hit för att fira midvinterblot, vårdagsjämningsblot och riksblot.

Lever seden i nutid
Här i Gamla Uppsala, vid högarna, hålls varje år Vårblot. Det är Samfundet Forn Sed (tidigare under namnet Sveriges Asatrosamfund), som arrangerar vårblot för 19:e gången år 2018.
Samfundet gör den forna seden till ett levande andligt alternativ för människor i vår egen tid. Avsikten är inte att återskapa en forntida religion så som den såg ut för tusen år sedan eller att ägna sig åt historisk teater. Snarare då att skapa mötesplatser för människor med ett intresse för naturandlighet.

Samfundet utövar inga religiösa dogmer, men har en starkt uttalad värdegrund som utgår från en humanistisk och demokratisk livssyn och som erkänner alla människors lika värde oavsett kön, ursprung eller sexuell läggning. Samfundet och dess medlemmar ska också stå för religiös tolerans och religionsfrihet i det mångkulturella samhället.

Datum och tid för Vårblotet och annan information finns på Samfundet Forn seds hemsida.

Källor:
https://www.svenskakyrkan.se/gamlauppsala/gamlauppsalakyrka
http://www.samfundetfornsed.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *