Högt BMI kan ge hjärtsvikt

Forskare vid Sahlgrenska akademin kan nu visa att högre BMI hos män i medelåldern ökar risken för att drabbas av hjärtsvikt senare i livet. Under 35 år har forskarna följt upp 7 495 män i Göteborgsområdet. Forskarna menar att resultatet visar hur viktigt det är med ett  aktivt folkhälsoarbete för att förebygga övervikt och fetma i befolkningen. 

Lena Björck, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Lena Björck, forskare vid Sahlgrenska akademin.

När det genomsnittliga BMI-värdet ökar i befolkningen ökar också risken att drabbas av ett flertal fetmarelaterade sjukdomar, bland dem hjärtsvikt. Eftersom risken för hjärtsvikt dessutom ökar med åldern – ungefär var tionde 85-åring i Sverige drabbas – har sjukdomens förekomst också en direkt koppling till den ökande livslängden.

De med normal kroppsvikt i medelåldern, det vill säga ett BMI på under 25, hade mellan 19 och 22 procent högre risk att drabbas av hjärtsvikt i livet. Bland de som i medelåldern hade ett BMI mellan 25 och 30 var risken mellan 24 och 27 procent högre – bland de som hade fetma (BMI över 30) var risken 29 procent högre. Mer än hälften av alla hjärtsviktsfall i studien inträffade under de sista 10 åren av den 35 år långa uppföljningen.

– Eftersom resultaten har justerats för andra riskfaktorer som ålder, rökning, socioekonomiskt status och fysisk aktivitet kan vi med säkerhet säga att det finns ett samband mellan övervikt i medelåldern och senare hjärtsvikt. Resultaten understryker vikten av ett aktivt folkhälsoarbete för att förebygga övervikt och fetma i befolkningen, säger Lena Björck, forskare vid Sahlgrenska akademin.

 

Resultaten bygger på en befolkningsstudie där forskarna följt män som är födda mellan 1915-1922 och 1924-1925.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *