Tvillingstudier viktigt steg i diabetesforskning

Forskare har identifierat mekanismer som kan ligga bakom utvecklingen av typ 2 diabetes genom att studera enäggstvillingar. Det kan förklara varför en enäggstvilling drabbas av sjukdomen, medan den andra förblir frisk. Men resultaten har betydelse för alla människor, menar forskarna.

Nyskördat Foto: Lena Ahlström

Nyskördat
Foto: Lena Ahlström

Forskningen av varför vissa drabbas av diabetes kommer med nya rön hela tiden. Nu kommer en studien där 14 par enäggstvillingar i Sverige och Danmark ingick. Den ena tvillingen hade typ 2 diabetes och den andra var frisk. Enligt Emma Nilsson, forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum och Rigshospitalet i Köpenhamn, är tvillingar en bra modell för att hitta mekanismer, men resultaten har betydelse för alla människor.

Sedan tidigare vet vi att fettväven kan utsöndra hormoner och reglera ämnesomsättningen i olika organ i kroppen. Frågan som forskarna ställde sig var i det här fallet om förändringar i arvsmassan leder till förändringar i fettväven, som i sin tur kan leda till utveckling av typ 2 diabetes. Forskarna undersökte DNA-metylering på 480 000 ställen i arvsmassan och tittade på hur den påverkade genernas uttryck hos enäggstvillingarna. De fann att gener som är involverade i inflammation var uppreglerade och att gener involverade i fett- och glukos-metabolismen var nedreglerade hos dem som hade diabetes.

– Det gör att de inte är lika bra på att ta hand om fettet, vilket leder till att det blir ökade nivåer av fett i blodet. I stället tas fettet upp av andra organ som muskler, lever eller bukspottkörteln och orsakar insulinresistens där, vilket leder till typ 2 diabetes, säger Emma Nilsson.

De fann att tvillingparens DNA-metylering var väldigt lika, vilket enligt Emma Nilsson tyder på en stark ärftlighet. Därefter jämförde man tvåäggstvillingar med enäggstvillingar och såg att likheten var större hos enäggstvillingarna.

-Tvåäggstvillingar delar i regel 50 procent av arvsmassan och man brukar säga att enäggstvillingar delar 100 procent.

Trots detta hittade de 1 400 ställen i enäggstvillingarnas arvsmassa där DNA-metyleringen skilde sig åt mellan diabetiker och icke-diabetiker. Dessa skillnader tros bero på skillnad i livsstil och bekräftar teorin att typ 2 diabetes har en stark livsstilskoppling.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *