Kunskapscentrum för den nationella självbilden

Mångkulturellt centrum i Fittja

Mångkulturellt centrum i Fittja

Mångkulturellt centrum är ett öppet kulturhus och en kunskapsorganisation i Fittja, i södra Stockholm. Ett forum och en mötesplats för forskning och konstnärliga uttryck kring migration och social och kulturell mångfald. Forskare, elever, konstnärer, journalister och många andra besöker Fittja Gård.

I 27 år har centret funnits. Uppgiften är att verka för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden. Och att migrationsrelaterade fenomen ingår som en självklar del i det svenska kulturarvet. Forskningen är mångvetenskaplig med tonvikt på ett etnografiskt arbetssätt.

Hemspråkslärare, bibliotekarier och andra yrkesverksamma samlas här kring olika forskningsuppdrag. Många är de etnologer som forskat på samhället utanför centrets dörr. Fittja har länge ansetts vara ett tvärsnitt av det svenska samhället. Hit kommer forskare från hela världen och byter erfarenheter med forskare i Sverige om hur områden i urbana miljöer utvecklas.

Biblioteket i Mångkulturellt centrum

Biblioteket i Mångkulturellt centrum

På Mångkulturellt centrum finns ett bibliotek speciellt inriktat på migration, etnicitet, integration, kulturmöten, främlingsfientlighet, rasism och kulturell mångfald. Öppet för alla och lånen är gratis. Trådlös uppkoppling finns.

Landets största samling om immigration
I biblioteket finns drygt 20 000 titlar och landets främsta samling litteratur, rapporter och pressklipp om immigration i Sverige under 1900-talet. Dessutom har biblioteket samtliga rapporter från Integrationsverket i sitt bestånd. De finns även att hämta som pdf-filer på bibliotekets hemsida. Många av titlarna är unika och svåråtkomliga. Då kan centrets välutbildade medarbetare assistera.

Ett 30-tal tidskrifter, främst inom centrets specialområden finns att låna på plats. Och den Mångkulturella almanackan som ges ut varje år finns förstås också där.

Katrin Holmberg, Mångkulturells centrum Foto: Lena Ahlström

Katrin Holmberg
Foto: Lena Ahlström

Katrin Holmberg är kommunikatör och ansvarar bland annat för den Mångkulturella almanackan:

– Almanackan har funnits sedan början av 90-talet, säger Katrin. Det började med att många hörde av sig från skolor för att få reda på när Ramadan inträffade, så att de kunde hålla reda på när eleverna skulle vara lediga. Ramadan infaller ju olika dagar varje år. Numera finns ett utbrett behov av att veta när helgdagar som inte tillhör den västerländska gregorianska kalendern inträffar. Skolor, vård och omsorg är de sektorer i samhället där våra största kunder finns, men även den privata sektorn efterfrågar kalendern.

Nyanserade diskussioner om ett hållbart samhälle

Susan Juhlin, Mångkulturellt centrum Foto: Lena Ahlström

Susan Juhlin
Foto: Lena Ahlström

– Vi som jobbar här hjälper våra besökare inom centrets specialområden och bistår gärna med råd och tips vid till exempel rapport- och uppsatsskrivning, säger Susan Juhlin, biblioteks- och redaktionsassistent. Många vänder sig också till oss med frågor om SFI-undervisningen.

Målet med forskningen är att genom ett fältnära arbetssätt skapa underlag för nyanserade diskussioner om ett hållbart samhälle. Resultaten kommuniceras fortlöpande genom rapporter, öppna programkvällar och föreläsningar, seminarier, utbildningar, konferenser och utställningar.

Nationell Psykos! Foto: Lena Ahlström

Nationell Psykos!
Foto: Lena Ahlström

Nu, fram till nästa höst, pågår en utställning med namnet ”Nationell psykos” som berör frågor som flitigt diskuteras i Sverige idag.

Buffé i Tavernan på Mångkulturellt centrum i Fittja Foto: Lena Ahlström

Buffé i Tavernan på Mångkulturellt centrum i Fittja
Foto: Lena Ahlström

30-talet personer är knutna till centret – forskare, pedagoger, bibliotekarier, gruppledare och annan personal som ser till att verksamheten fungerar. Vägg i vägg finns Tavernan som serverar hemlagad vegetarisk mat och hembakat fikabröd.

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *