Salta mindre för hälsans skull

Många människor har högt blodtryck. SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, slår nu fast att mindre salt i maten ger lägre blodtryck, vilket är bra för hälsan.

300px-Image-Zigong_SaltStatens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, visar nu i en rapport att det finns vetenskapligt stöd för att mindre salt i vår mat gör att vi sänker vårt blodtryck. Enligt samma rapport drabbas i genomsnitt var fjärde person i världen av just förhöjt blodtryck. Det är en riskfaktor för sjukdomar som stroke, kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, njursjukdom och demens.

Här i Sverige får vi i oss mellan tio och tolv gram salt per dag, vilket motsvarar två teskedar. Den dagliga rekommendationen är fem till sex gram. Alltså får vi oss dubbelt så mycket som vi egentligen behöver.

Enligt SBU är sänkningen av trycket större hos personer med högt blodtryck, men även hos personer med normalt tryck minskar blodtrycket om man äter mindre salt. Resultaten skiljer sig inte åt mellan kvinnor och män. Detta talar för att en minskad mängd salt i maten skulle kunna leda till positiva hälsoeffekter för hela befolkningen. Läs mer om rapporten här.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *