Viktigt för unga att äta nyttig frukost

Frukosten är dagens viktigaste mål, sägs det. Det är också ett viktigt mål för vår hälsa. Om ungdomar äter dåligt på morgonen kan det ha effekt på hälsan på lång sikt. Det visar en studie från Umeå universitet. Personer som i sin ungdom åt en bristfällig frukost hade en högre förekomst av det metabola syndromet  27 år senare,  jämfört med de som åt en mer fullvärdig frukost. Begreppet förklaras längre ner.

DSCN8406

Det metabola syndromet, är enligt Umeå universitet, en samling faktorer som är kopplade till en ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. I metabola syndromet ingår bukfetma, höga nivåer av det skadliga blodfettet triglyderider, låga nivåer av det skyddande blodfettet HDL, högt blodtryck och högt fasteblodsocker.

Personer som gick ut nionde klass i Luleå 1981 fick svara på frågor om vad de ätit till frukost. 27 år senare fick deltagarna genomgå en hälsokontroll, där forskarna undersökte förekomst av det metabola syndromet och dess delkomponenter.

Unga som hoppade över frukosten eller åt en bristfällig sådan hade 68 procent högre förekomst av metabola syndromet i vuxen ålder, jämfört med de som åt en bra frukost. Forskarna har tagit hänsyn till andra levnadsvanor och socioekonomiska faktorer som personerna kan ha haft  i sin ungdom.

– Ytterligare studier behövs för att förstå mekanismerna bakom sambandet mellan bristfällig frukost och metabola syndromet, men våra resultat och flera tidigare studier tyder på att en bristfällig frukost kan påverka blodsockerregleringen negativt, säger Maria Wennberg som är studiens huvudförfattare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *