Lev rätt – lev längre!

Mat tillhör livets höjdpunkter. Dock kan det bli lite för mycket av det god och lite för lite av annat, som nyttig mat och rörelse. Att leva ohälsosamt ökar risken för cancer. Det visar en avhandling som Christel Häggström vid Umeå universitet gjort.

Övervikt, högt blodtryck, höga värden av blodsocker och blodfetter är riskfaktorer för njur- och urinblåsecancer hos både män och kvinnor. Det finns också en ökad risk för män att dö på grund av prostatacancer. Njurcancer är starkast kopplat till en ohälsosam livsstil.

– Välfärdssjukdomar som beror på en stillasittande livsstil och ohälsosam diet är ett stort problem både i västländer och globalt, eftersom det för med sig både ökad sjuklighet och för tidig död. Det är något som vi även kan se i mina studier. I västländer är cancer den näst vanligaste dödsorsaken efter hjärt-kärlsjukdomar, säger Christel Häggström.

Men läget är inte nattsvart! Genom att ta hand om sin hälsa och bibehålla en hälsosam vikt kan du minska riskerna för båda dessa dödsorsaker, menar hon också!

Läs hela avhandlingen!

unnamed

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *