Svenska barn blir oftare glutenintoleranta

Barn i Sverige har störst risk att bli glutenintoleranta. Det visar en studie bland 6 400 barn från Finland, Tyskland, USA och Sverige och som följts under fem år.  Forskningen visar också att nära släktskap spelar roll och att flickor har högre risk att drabbas.

Svenska barn har hög risk för att drabbas av glutenintolerans. Risken är nästan dubbelt så hög jämfört med barn från USA, visar studien. En överraskning är att Sverige ligger högre än Finland, ett land som också förknippas med hög förekomst av celiaki. Det finns även regionala och lokala skillnader inom länderna.

I studien är det Skåne som är svenskt upptagningsområde. Tidigare studier har pekat på en något högre förekomst av glutenintolerans i södra Sverige jämfört med norra Sverige, men trots detta är det anmärkningsvärda resultat, anser Daniel Agardh, docent vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

images

Förutom undersökningen av risk och förekomst i olika länder bekräftar studien att nära släktskap spelar roll, att flickor har högre risk samt betydelsen av en särskild riskgen (HLA DR3-DQ2) som tidigare antagits hänga samman med glutenintolerans.  Vad som är grundorsak till celiaki är dock fortfarande oklart.

– Utifrån våra resultat talar mycket för att det är en kombination av olika saker som leder till glutenintolerans. Förutom ärftliga faktorer, kön och förekomst av riskgener så är det sannolikt en eller flera miljöfaktorer som påverkar risken att utveckla celiaki, säger Daniel Agardh.

Tidigare lanserade teorier om att tidpunkten för introduktion av gluten eller att längden på amningsperioden är huvudorsak har de ännu inte kunnat se i sin forskning.

Rönen, som presenteras i The New England Journal of Medicine, bygger på den första större studien där deltagare från flera olika länder följts upp på identiskt vis. 


Fakta:

Glutenintolerans, så kallad celiaki, innebär att man inte tål proteinet gluten som finns i vete, råg och korn. Exempel på symtom är trötthet, diarré, viktnedgång och blodbrist. Obehandlad glutenintolerans har även kopplats samman med benskörhet, depression och försenade pubertet.

Här finns tips på glutenfria recept: http://www.glutenfrikost.se/Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *