Mat som livsstil

Världsdagen mot Foie Gras!

Foie gras är ank- och gåslever.  Det är en produkt som framställs genom att ankor och gäss tvångsmatas två till tre gånger per dag. Många länder har förbjudit produkten såsom i Sverige, men fortfarande plågas massor av djur världen över,…

Lite öl bra för kvinnohjärtat

Kvinnor som har en måttlig ölkonsumtion har mindre risk för hjärtinfarkt. Det visar en ny studie från den så kallade Kvinnoundersökningen som följt 1 500 kvinnor i snart 50 år. Forskarna har försökt kartlägga sambandet mellan alkoholdrycker och förekomsten av hjärtinfarkt, stroke, diabetes…

Banta och få bättre minne!

Nja. Riktigt så enkelt är det inte, men det finns nu studier som visar att personer med fetma och typ 2-diabetes som går ner i vikt kan förbättra hjärnans aktiveringsmönster vid minnestester. De normaliserar även omsättningen av stresshormonet kortisol. Det visar en…

Blodtryck och sanningen!

Det sägs att stress och salt är dåligt för blodtrycket. Att undvika detta sänker högt blodtryck, men sanningen är inte alltid så enkel. Det menar Karin Manhem, överläkare på akutmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset och professor i medicin, som här tar död på…

Kadmium kan orsaka åderförkalkning

Att utsättas för kadmium kan ge upphov till åderförkalkning. Det har visats i flera studier och kopplingen får nu ytterligare stöd av studier vid Sahlgrenska akademin. Att skydda åkrarna från kadmiumföroreningar och intensifiera insatserna mot rökning är två sätt att förebygga.…