Söndag 17 juli

– Världsdagen för internationell rättvisa, även kallad ”Day of International Criminal Justice” eller ”internationell rättvisa” firas över hela världen den 17 juli som en del av ett försök att erkänna det framväxande systemet för internationell straffrätt samt för att uppmärksamma grundandet av den internationella brottmålsdomstolen i Haag den 17 juli 1998.
– Dhwa raba/Dahoa raba – mandeiskt nyår. Det mandeiska nyåret firas till minne av hur Gud skapade den andliga urmänniskan Adam Kasia. De första 36 timmarna ägnas åt bön och tillbedjan av Gud i var och ens hem. Därefter besöker man nära och kära och framför lyckönskningar, berättar Multireligiösa almanackan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *