De skuldfria barnens dag!

Den 28 december är det de värnlösa barnens dag* eller menlösa barns dag om du bor i Finland. Det är en gammal kristen martyrdag till minne av de oskyldiga barn som mördades av Herodes några dagar efter Jesus födelse. 

När jag var barn och bodde ute på landet brukade ett vanligt sätt att trakassera varandra vara att just säga ”Du är väl född den 28 december”. Det skulle bevisa att man var en menlös typ, det vill säga tafatt eller allmänt korkad eftersom det var de menlösa barnens dag. Den som hade huvudet på skaft kunde då kontra med vad ordet menlös egentligen betydde, det vill säga felfri.

Numera har de unga säkert mer raffinerade sätt att vara dumma mot varandra. Man får tänka att detta var långt ute i obygden och många år innan internet blev en fluga, så vi var inte så uppdaterade.

200px-GiottoInnocenti

Bild lånad av Wikipedia

Enligt Allt om bibeln är ordet ”menlös” ett gammalt ord som betyder ”oskyldig”, någon som inte åstadkommit något ”men”, det vill säga ”skada” och inte hade några synder på sitt samvete. Fram till 1772 var den här dagen en del av julhelgen och firades som ”fjärdedag jul”.  Men är numera inte en del av de kyrkliga helgdagarna. Uttrycket ”menlösa barn” är känt från 1300-talet och fanns i kalendrar sedan 1549, men det förekommer inte i bibeln.

Dagen firas till minne av de barn som dödades av kung Herodes. Dessa barn dödades i Betlehem sedan han, enligt Matteusevangeliet, fått höra av stjärntydare (”de tre vise männen”) att en blivande judakung hade fötts. Herodes syfte ska ha varit rädsla för att barnet skulle detronisera hans egen dynasti. För säkerhets skull dödade han alla gossebarn upp till två års ålder i och kring Betlehem.

Vill du läsa mer om denna händelse och huruvida de har skett eller inte kan du läsa på svd.

* Värnlösa barns dag kallades i Sverige till och med år 2000 för Menlösa barns dag, precis som dagen fortfarande officiellt kallas i Finland. Namnet ändrades då ”menlös” med tiden fått en alternativ negativ betydelse.

Källa:

http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/innocent.htm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *