Byt diskriminering mot förståelse

Den 18 december är det Internationella migrationsdagen, en FN-dag som uppmärksammar de över 250 miljoner internationella migranter som finns i världen. År, 2017, skrev den då nyss tillträdde generalsekreteraren för FN att det är viktigt att ha ”ett effektivt internationellt samarbete för att hantera migration för att säkerställa att dess fördelar är fördelade på bästa sätt, och att alla berörda människors rättigheter är ordentligt skyddade.” Det säger FN:s generalsekreterare António Guterres. Läs mer om vad han skriver här.

År 2016 skrev FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon att det var viktigt att ”agera på den globala överenskommelse för säker, regelbunden och ordnad migration som ett viktigt bidrag till att bygga en värld av fred, välstånd, värdighet och möjligheter för alla” Läs här vad han skrev.

Året dessförinnan, 2015, skrev FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon ett budskap om att dagen för varje år blir mer betydelsefull. Läs här vad han skrev då.   Han avslutade med orden: Låt oss på den Internationella migrationsdagen byta diskriminering mot förståelse, detta gynnar inte bara migranterna utan även samhällen och länder i hela världen. 

Här förmedlar vi vad sajten migrationsinfo.se   publicerar om migranter: ”Enligt Världsbanken finns det över 250 miljoner internationella migranter i världen. Detta är en ökning med mer än 35 miljoner människor i jämförelse med 2010. Totalt sett fanns det cirka 740 miljoner interna migranter (migranter inom det egna landet) år 2009, vilka är de senaste siffrorna som finns att tillgå.

De flesta migranter, ungefär 60 procent, flyttar mellan länder som ligger på samma utvecklingsnivå, det vill säga två låg- eller medelinkomstländer (Syd – Syd) eller två höginkomstländer (Nord – Nord). 37 procent flyttar mellan låg- eller medelinkomstländer (Syd – Syd), 23 procent mellan höginkomstländer (Nord – Nord) och 35 procent flyttar från ett låg- eller medelinkomstland till ett höginkomstland (Syd – Nord). Endast 5 procent flyttar från ett höginkomstland till ett låg- eller medelinkomstland (Nord – Syd).

De grönmarkerade länderna räknas till Nord och de blåmarkerade till Syd. Källa: Världsbanken: World bank country and lending groups

Vanligaste länderna
De vanligaste länderna människor emigrerar till är USA, Saudiarabien, Tyskland, Ryssland och Förenade Arabemiraten. Det största migrationsflödet sker från Mexiko till USA, följt av Ryssland och Ukraina och från Bangladesh till Indien.

Skärpta gränskontroller i exempelvis Ryssland, USA, Singapore och Europa dämpade migrationsflödet något under 2014, medan väpnade konflikter i bland annat Syrien och Ukraina ökade flödet av migranter. Runt 60 miljoner människor var på flykt 2014. Cirka 38 miljoner av dessa var internflyktingar och 21 miljoner flyktingar eller asylsökande i ett annat land.”

Den 1 januari 2017 tillträdde portugisen António Guterres posten som generalsekreterare för FN.
Tuff period framöver
Antonio Guterres tar över i en tuff period, konstaterade Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.
– Världsläget är mer spänt än på länge. Det ställer stora krav på den tillträdande generalsekreteraren. Ett första uppdrag blir att få medlemmarna i FN:s säkerhetsråd att tala med varandra, inte minst om de väpnade konflikter som pågår. Syrien och en rad andra konflikter och humanitära katastrofer måste få omedelbar uppmärksamhet. Den nye FN-chefen måste också fortsätta det rättighetsarbete som hans företrädare har bedrivit för bland andra kvinnor, hbtq-personer och funktionshindrade, sa Gabelic.
FN:s säkerhetsråd har 15 platser varav fem är permanenta: USA, Storbritannien, Ryssland, Kina och Frankrike. Övriga tio platser väljs på två år och fördelas mellan olika regioner.
Sverige i säkerhetsrådet
Sverige har efter en omröstning i FN:s generalförsamling säkrat en plats i säkerhetsrådet under åren 2017-2018.
Sedan januari 2017 har Sverige alltså två år på sig att göra avtryck i FN:s säkerhetsråd, som har i uppgift att upprätthålla fred och säkerhet i världen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *