FN:s konvention om Barns rättigheter fyller 30 år den 20 november

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter – den 1 januari 2020 blir den äntligen svensk lag. Barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter, består av 54 artiklar som definierar de rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Varje år den 20 november uppmärksammas barnkonventionen världen över.

När FN:s generalförsamling 1954 antog en resolution om barnets rättigheter ville man samtidigt att alla länder skulle inrätta en internationell barndag. Det skulle ge uppmärksamhet åt barns situation världen över och för att främja förståelse mellan barn. Och i många länder världen över firas därför 20 november som den stora barndagen. I Sverige har första måndagen i oktober varit Internationella Barndagen. UNICEF har valt att instifta Internationella barndagen (Universal Children’s Day) just den 20 november.

DSCN0297

Även i Sverige arrangeras flera olika aktiviteter i anslutning till Barnkonventionens dag. Barnrättsorganisationer arrangerar aktiviteter där barn och unga deltar. Nätverket för barnkonventionen ordnar en hearing där barn och unga under 18 år får ställa viktiga frågor till beslutsfattare och ministrar. Dessa frågor och förslag sammanställs till en rapport som lämnas till FN:s barnrättskommitté i Genève. Kommittén går igenom alla rapporter som kommer in och pratar sedan med Sveriges regering om vad den kan göra för att följa barnkonventionen bättre. Den här hearingen är alltså ett bra sätt för barn att påverka direkt till dem som har makten.

Barnkonventionen består av 54 artiklar som definierar de rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen.

På nättidningen Omvärlden.se kan du läsa hur världens barn har fått det bättre de här senaste 30 åren.

1 comment for “FN:s konvention om Barns rättigheter fyller 30 år den 20 november

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *