Nyttan av kosttillägg oklar

Undernäring bland äldre är vanligt. För att förebygga undernäring får många näringsdrycker och kosttillägg. Ingen vet dock om de gör någon nytta, konstaterar SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Bland äldre som bor hemma kan undernäring förekomma hos upp till 5 procent. På äldreboenden bedöms att andelen ligger mellan 10 och 35 procent. Bland de som vårdas på sjukhus räknas att mellan 20 och 40 procent av de äldre har undernäring. Många av de äldre får näringsdrycker.

Nässelsoppa Foto: Lena Ahlström

Nässelsoppa Foto: Lena Ahlström

Det är dock oklart om kosttillägg till de äldsta gör nytta visar SBU i en ny rapport. Forskning finns men bara några få studier bland de allra äldsta och sköra. Enstaka studier tyder dock på att kosttillägg kan förbättra styrkan i handen och öka kroppsvikten något − men resultaten behöver styrkas i nya studier. Eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt finns det heller inte stöd för att sluta ge kosttillägg.

SBU konstaterar att idag vet vi inte hur kosttillägg används inom vården. Den senaste undersökningen gjordes i slutet av 1990-talet. Mycket talar för att det är stora variationer i hur kosttillägg används runt om i landet.

Kosttillägg kallas ofta näringsdryck och kan komplettera vanlig mat för personer som är undernärda eller som riskerar att bli undernärda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *