Peppa immunsystemet med en ko

Barn som växer upp på en gård där det pågår mjölkproduktion blir inte lika ofta allergiska som barn som växer upp på landet, men där det inte finns några mjölkkor. Det är därför viktigt att identifiera exakt vilka faktorer på mjölkgården som bidrar till den allergiskyddande effekten. Det menar forskaren från Sahlgrenska akademin som gjort studien.

Allergi har ökat kraftigt de senaste åren i västvärlden. En teori om varför allergierna ökar, är att barn idag är mindre utsatta för mikroorganismer och drabbas av färre infektioner. Det får till följd att immunsystemets mognad försenas och det ökar risken för allergi.

DSCN0378 (2)

Under tre år studerade forskarna 65 friska barn från det att de var nyfödda, och hur immunsystemets mognad påverkar risken att utveckla allergier. Samtliga barn bor på landsbygden i Västra Götalands-regionen, hälften av dem på bondgård med mjölkproduktion. Resultaten visar att mjölkböndernas barn har betydligt lägre risk att utveckla allergier.

– Att bo på bondgård med mjölkproduktion har bevisligen en starkt allergiskyddande effekt. Vår studie kan också för första gången visa att en fördröjd mognad av barnets immunsystem, mer specifikt mognaden av så kallade B-celler, är direkt kopplat till utveckling av allergi, säger Anna-Carin Lundell, forskare vid Sahlgrenska akademin.

De såg att barn som bor på bondgård med mjölkproduktion bara har en tiondel så stor risk att utveckla allergi jämfört med landsortsbarn som inte bor på mjölkgård. Anna-Carin Lundell menar att det är viktigt att identifiera exakt vilka faktorer på mjölkgården som bidrar till den allergiskyddande effekten, och som tycks påskynda immunsystemets mognad hos barnet redan under graviditeten.

a8a3f9d338b638b4_400x400ar

Anna-Carin Lundell, forskare vid Sahlgrenska akademin

– Gravida kvinnor borde ut på bondgårdar och peppa upp sitt barns immunsystem, tycker Anna-Carin Lundell.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *