Rörelse på recept passar bara vissa

Många av oss motionerar alldeles för lite, trots att det är känt att rörelse är bra för hälsan. Ett sätt att få fart på folk har varit att skriva ut fysisk aktivitet på recept. Ny forskning visar att detta inte passar alla.

2445799-older-woman-working-out-with-a-personal-trainer-at-the-gymVi är dåliga på att röra oss. 40 procent har en fysisk aktivitetsnivå som är riskabelt låg för hälsan. Fysisk aktivitet på recept, FaR, har blivit en etablerad metod för behandling av inaktivitet bland befolkningen. Men fysisk aktivitet på recept passar bara en del, visar ny forskning från Lunds Universitet.

Åsa Romé, fysioterapeut och doktorand vid Lunds universitet, har analyserat de samhällsekonomiska konsekvenserna av aktivitetsprogrammet Fysisk aktivitet på recept (FaR). Hon har identifierat de grupper bland inaktiva som bäst drar nytta av programmet och som programmet är mest kostnadseffektivt för.

– Resurserna i sjukvården är starkt begränsade och vi måste vara noga med hur vi fördelar dem. Jag har utvärderat kostnader och konsekvenser av FaR och identifierat de målgrupper som drar bäst nytta av denna typ av behandling av inaktivitet, säger Åsa Romé.

Två grupper studerades. En högdosgrupp som tränade två gånger per vecka och som också fick motiverande samtal och undervisning om fysisk aktivitet samt en lågdosgrupp, som endast fick skriftlig information om att de kunde träna en gång i veckan.

Efter ett år hade den fysiska aktivitetsnivån och livskvalitén ökat för båda grupperna. De som fick mindre tillgång till träning uppnådde samma förbättringar som de som fick mer tillgång till träning och mer motiverande stöd.

– Om vi hittar rätt individer och ger dem rätt dos av motion kommer den här typen av behandlingsprogram för inaktivitet att bli kostnadseffektiva. Våra analyser visar att det är viktigt att öka tillgängligheten på träning för att göra det enklare och billigare för de inaktiva att träna.

En av delstudierna visar att de socioekonomiskt svagare grupperna inte värderar motionens hälsoeffekter lika högt som i de lite starkare. De två tredjedelar som inte klarade av att fullfölja programmet behöver mer hjälp och troligtvis mer stöd.

– Vi måste helt enkelt bli bättre på att välja ut rätt målgrupp för motion på recept och hitta alternativa metoder för de dem som faktiskt inte passar för den här metoden, säger Åsa Romé.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *