Varför äter varken muslimer eller judar griskött?

Vi har fått ett mejl från Vilhelm med frågan ”Varför äter varken muslimer eller judar griskött?”

På sajten Bibelfrågan finns följande svar: Anledningen är helt enkelt att Gud en gång i tiden förklarade ett antal djur som ”orena” och därför otjänliga som föda. hör till exempel apor, sniglar, ormar, hundar, ostron, katter, kaniner, ålar, svin, råttor, krabbor, hästar, spindlar etcetera.

I 5 Mosebok 14:3-20 finns en redogörelse för vilka djur som Gud klassade som ”rena” respektive ”orena”.

”Detta är de fyrfotadjur ni får äta: oxe, får och get, dovhjort, gasell och rådjur, stenbock, vildoxe, antilop, vildfår och alla andra djur som har helt tvekluvna klövar och som idisslar – de djuren får ni äta.

Men dessa får ni inte äta… : kamelen, haren och klippgrävlingen, ty de idisslar men har inga klövar… samt svinet, ty det har visserligen helt kluvna klövar men idisslar inte…

Detta är vad ni får äta av allt som lever i vatten: allt som har fenor och fjäll får ni äta…

Ni får äta alla rena fåglar, men dessa får ni inte äta: örn, lammgam, havsörn, raafågel [glada], falkar av alla arter, alla slags kråkfåglar, struts, tahemasfågel, fiskmås, hökar av alla arter, uggla, uv, tinsemetfågel, pelikanen, asgamen, dykfågel, stork [häger], pipare av alla arter, härfågel… fladdermus… alla bevingade smådjur skall vara orena för er, de får inte ätas.”

Bland judarna har det varit en självklarhet att följa de uppmaningar rörande födan som Gud gav deras förfäder flera tusen år tidigare. Likaså bland muslimerna, som också ser Guds ord i Gamla testamentet som en evig befallning. Även de första kristna, som ju var judar, var noga med att avhålla sig från allt orent kött.

Men varför ansåg människan för så många tusen år sedan att grisens kött är orent? Den frågan benar sajten so-rummet ut. Det har talats om att grisen är smutsig och vältrar sig i lera och smuts – men det gör den för att skydda sig från solen. Grisar har ju inte päls.

Det har också skyllts på att den som äter smittat och dåligt tillagat fläskkött riskerar att få trikinlarver i sig och drabbas av trikinos. Ju varmare klimat desto större risk, skriver SO-rummet och berättar vidare att den amerikanske antropologen Marvin Harris skriver: ”Det finns absolut inget särskilt med griskött som smittkälla. Alla husdjur utgör en potentiell fara för människans hälsa”.

Bristande livsmedelshygien eller kött som inte tillagats på rätt sätt kan leda till en rad sjukdomar. Otillräckligt stekt eller kokt kött från ko, get eller får kan orsaka sjukdomar som mjältbrand och brucellos, för att inte tala om de fyratusen arter av binnikemaskar, parasiter som lever i ryggradsdjur och lätt överförs till konsumenten vid bristande livsmedelshygien.

Så vad kan det då bero på att grisen är bannlyst från menyn? Griskött är  näringsrikt, lättproducerat och kostnadseffektivt. Grisen är den som på  det som mest effektivt förvandlar växter till kött, framhåller antropologen Marvin Harris. SO-rummet berättar att under sin livstid kan en gris konvertera 35 procent av sitt energiintag till föda, att jämföra med 13 procent för fåret och 6,5 procent för nötboskapen. En griskulting ökar ett kilo i vikt för varje fyra kilo foder den äter, medan en kalv måste äta tio kilo foder för att gå upp ett kilo i vikt. Där kon föder en enda kalv kan suggan föda åtta kultingar eller fler, och detta i betydligt snabbare takt. Grisen är dessutom en allätare som kan livnära sig på lite vad som helst, så det är ingen tillfällighet att dess kött under mer än tiotusen år har varit en av människans allra viktigaste näringskällor – även i Mellanöstern.

Enligt Marvin Harris handlar det om att grisen inte kan livnära sig på gräs: ”Ge en gris vete, majs, potatis, sojabönor eller något annat som inte är rikt på cellulosa, och den är oöverträffad när det gäller att omvandla vegetabilier till kött. Ge den gräs, hö, löv eller något annat som är rikt på cellulosa och den kommer att rasa i vikt”, sammanfattar han problematiken.

SO-rummet skriver vidare: ”I brist på skogens nötter, ollon, bär och andra födoämnen vill grisen alltså i princip äta samma saker som människan livnär sig på. Den blir därmed en konkurrent om resurserna. En illa sedd konkurrent, eftersom grisen inte går att använda till mycket annat än köttproduktion. Den ger ingen mjölk, den kan varken användas för arbete eller transport, och den har ingen päls. I dessa avseenden är kon, geten och fåren klart överlägsna, och dessa gräsätare har dessutom fördelen att föredra sådan föda som människan inte kan äta.”

Det handlade alltså om ekonomi, slår SO-rummet fast. Läs mer på SO-rummet.

På sidan www.islam.se står det att virologer länge har varit medvetna om att grisen utgör en idealisk grogrund för influensa.  Där står också att grisen är känd för att hysa parasiter, bakterier och virus och att grisar är allätare, vilket innebär att de äter både växter och djur. Grisar äter all sorts mat som döda insekter, maskar, bark, kadaver, sopor och även andra svin. Grisen har mycket få svettkörtlar så därför blir den inte helt av med de gifter den får i sig.

13 comments for “Varför äter varken muslimer eller judar griskött?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *