Järntillskott ger inte bättre utveckling

Små barn som ammas och får tillskott av järn har inte bättre motoriska förmåga än de som inte får detta tillskott. Det visar en studie från Umeå Universitet. Det innebär att den rekommendation som ges i Europa är rätt.

Bebisar behöver inte extra järntillskott. Foto Helene Götberg

Barnläkarföreningen i USA anser att alla friska spädbarn som ammas längre än fyra månader ska få tillskott av järn. Rekommendationen är en daglig lågdos av järntillskott, då barnen är mellan 4 och 9 månader. Den rekommendationen ges inte i Europa. Påverkar det den motoriska utvecklingen för barnen? undrade Anna Chmielewska, specialistläkare och universitetslektor vid Umeå Universitet.

En studie genomfördes med 221 små barn som helammades. Vissa barn fick tillskott av  järn, andra inte. Barnen träffade en psykolog när de var 12, 24 och 36 månader. Barnens kognitiva, motoriska och språkliga förmågor studerades, forskarna tittade även efter om det förekom beteendeproblem. Forskarna kunde inte finna några skillnader i utvecklingsförmågor mellan barn som fick extra järn eller barn som fick placebo.

– Med andra ord, det fanns ingen nytta av järntillskott för utveckling. Fler barn i placebogruppen hade järnbrist, men skillnaden var inte signifikant. Våra resultat bidrar med högkvalitativa evidens inom fältet där randomiserade studier saknades. De styrker de europeiska riktlinjerna om att inte rekommendera järntillskott till alla friska och ammande spädbarn, säger Anna Chmielewska i ett pressmedelande.

Här kan du läsa mer om studien: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38739382

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *