Världsdagen för social rättvisa

I dag, den 20 februari, lyfter FN fram den sociala rättvisan. Den är, enligt det internationella samfundet, en förutsättning för en fredlig samverkan mellan och inom länder. Syftet med dagen är att stödja och förena FN:s strävan att minska fattigdomen i världen. Den ska också öka tillgången till arbete, öka jämlikhet mellan könen och välmående och rättvisa för alla. 

Världsdagen för social rättvisa är förhållandevis ny. Den instiftades först 2007 av FN:s generalförsamling. Dagen bygger på en ILO-deklaration om rättvis globalisering som i sin tur är en utveckling av ILO:s arbete under hela 1900-talet. ILO, Internationella arbetsorganisationen, är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.

Dagen ger en möjlighet att uppmärksamma en viktig fråga. När dagen firades 2013 var generalsekreterare Ban Ki-moons budskap att ökande klyftor i världen medför svårigheter att bekämpa den globala fattigdomen. För att nå hållbar utveckling krävs dialog, transparens och social rättvisa, menade han.

Jordglob

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *