Säker migration i en värld i rörelse

”Migration har vi alltid haft. Klimatförändringar, demografi, instabilitet, växande ojämlikhet och ambitioner för ett bättre liv, liksom ouppfyllda behov på arbetsmarknaden, betyder att migrationen är här för att stanna. Lösningen är ett effektivt internationellt samarbete för att hantera migration för att säkerställa att dess fördelar är spridda på bästa sätt, och att alla berörda människors rättigheter är ordentligt skyddade.” – FN:s generalsekreterare António Guterres.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres

Den 18 december är det internationella migrationsdagen. Temat för 2017 är Säker migration i en värld i rörelse. Så här skriver FN på sin hemsida:

Genom mänsklighetens historia har migration varit ett modigt uttryck för individens vilja att övervinna motgång och leva ett bättre liv. Idag har globaliseringen, tillsammans med framsteg inom kommunikation och transport, ökat antalet personer som har lust och förmåga att flytta till andra platser.

Denna nya era har skapat utmaningar och möjligheter för samhällen över hela världen. Den har också betonat den tydliga kopplingen mellan migration och utveckling samt de möjligheter som den ger för samutveckling, det vill säga den samordnade förbättringen av ekonomiska och sociala förhållanden både i ursprung och destination.

Migration får ökad uppmärksamhet i världen nuförtiden. Blandat med oförutsägbarhet, nödsituation och komplexitet kräver utmaningarna och svårigheterna med internationell migration ett ökat samarbete och kollektiva åtgärder mellan länder och regioner. Förenta nationerna spelar aktivt en katalysatorroll på detta område, i syfte att skapa fler dialoger och interaktioner inom länder och regioner, samt att driva erfarenhetsutbyte och samarbetsmöjligheter.

Den 19 september 2016 antog Förenta nationernas generalförsamling ett antal åtaganden under sitt första toppmöte om stora flykting- och invandringsströmningar för att förbättra skyddet för flyktingar och invandrare. Dessa åtaganden kallas New York-deklarationen för flyktingar och migranter (NY-deklarationen). NY-deklarationen bekräftar vikten av internationella skyddsregler och utgör ett åtagande från medlemsstaterna att stärka och förbättra mekanismer för att skydda människor i rörelse. Det banar väg för att anta två nya globala fördrag under 2018: den globala fördraget för flyktingar och det globala fördraget för säker, ordnad och regelbunden migration.

Läs mer om Internationell migration här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *