Många allergiska skolbarn undviker baslivsmedel i onödan

Långt ifrån alla skolbarn som trodde sig vara överkänsliga mot mjölk, ägg, fisk och vete var det i realiteten. Det var åtta gånger vanligare att barn rapporterats vara överkänsliga än de i verkligheten var  när de testades. Det visar en ny studie vid Umeå universitet kring överkänslighet mot baslivsmedlen bland skolbarn.  Studien visar hur viktigt det är att löpande följa upp allergidiagnoser.

Anna Winberg, Institutionen för klinisk vetenskap, enheten för pediatrik, Umeå universitet

Anna Winberg, Institutionen för klinisk vetenskap, enheten för pediatrik, Umeå universitet

– De flesta allergier mot baslivsmedel växer bort och därför är det viktigt att återkommande utvärdera om barnets misstänkta eller konstaterade allergi läkt ut, förklarar Anna Winberg, som är doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap och författare av avhandlingen.

– Föräldrar kan ha fått rådet att utesluta ett livsmedel på grund av misstänkt överkänslighet hos barnet under det första levnadsåret. Men de fortsätter ofta med eliminationsdieten tills barnet är mellanstadieåldern, utan att ”matallergin” utvärderas. Många skolbarn står därför på eliminationsdiet fast de inte längre behöver, vilket kan ge näringsmässiga konsekvenser.

I studien ingick alla skolbarn, 2585 barn, i årskurs 1 och 2, i Luleå, Piteå och Kiruna kommuner. Den visade att matallergi i själva verket var ovanlig bland barn som helt undvek baslivsmedel för att de upplevde att de var överkänsliga.

Studien visade bland annat att:
• Rapporterad födoämnesöverkänslighet i åldrarna 7-8 år var vanligt (21 procent). I en uppföljning vid 11-12 år hade andelen ökat till 26 procent.
• Rapporterad allergi mot baslivsmedel var åtta gånger högre (5 procent) än den allergiförekomst som påvisades i allergitest (0,6 procent).
• Trots att 14,5 procent av barnen, vid 11-12 års ålder, uppgav att de helt eller delvis undvek mjölk på grund av upplevd överkänslighet, kunde pågående mjölkallergi endast påvisas hos 3 procent av dessa barn.
• Barn med pågående eller utläkt mjölkallergi hade lägre Body Mass Index (BMI) än barn som inte undvek mjölk

Skollunch.

Skollunch.

Hur många som har matallergier i Sverige är inte exakt kartlagt. Men troligen är mellan 5 och 8 procent barn och 3-5 procent vuxna drabbade. Yngre barn med matallergi är oftast allergiska mot baslivsmedel, framför allt mjölk. Äldre barn och vuxna är oftare allergiska mot nötter, fisk och skaldjur. Det är sedan tidigare känt att majoriteten av barn som är allergiska mot baslivsmedel växer ifrån sin allergi och att utläkning oftast sker före skolåldern.

– Studieresultaten visar hur viktigt det är med rätt ställda allergidiagnoser och att återkommande utvärdera barns matallergier för att undvika att livsmedel elimineras i onödan, säger Anna Winberg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *