Bangladesh – Ett bördigt land med mycket vatten!

Den 26 mars är det Bangladeshs nationaldag. Den firas till minne av befrielsen från Pakistan 1971. Landet är  bördigt med stora deltaområden. Det tropiska klimatet ger mycket regn och översvämningar har varit vanliga de senaste tio åren. De fattiga drabbas hårdast eftersom de ofta är bosatta i deltaområdena. 

Bangladesh är ett av världens mest tätbefolkade och fattigaste länder. Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Bangladesh, skulle vi behöva 0.3 jordklot.

Bangladesh blev en del av Pakistan efter 1947, då landet Indien upphörde att vara en brittisk koloni. Den delen som senare blev Bangladesh hade väldigt lite gemensamt med resten av Pakistan, bland annat hade 98 procent av befolkningen bengali som modersmål. Regionen utropade sig som självständigt från det så kallade Västpakistan i mars år 1971 efter uppror där Bangladesh fick stöd av Indien.

Källa: http://www.globalis.se/Laender/Bangladesh

250px-Bg-map

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *