Dålig mat vanlig i barnteve

Mat som presenteras i barnprogram är ofta söt och näringsfattig, även om frukt och grönt visas i Bolibompa så sker det i bakgrunden och inte lika aktivt. Återigen kunde man dessutom se ett samband mellan skärmvanor, matvanor och viktuppgång. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Programmet på tv-n har inget med studien att göra. Foto: Caroline Maino

Programmet på tv-n har inget med studien att göra.
Foto: Caroline Maino

I undersökningen ville man ta reda på hur mat framställs i barnprogram och man ville även undersöka hur sambandet ser ut mellan små barns TV-tittande, deras matvanor och vikt.

Hälsosamma livsmedel var framträdande i de svenskproducerade barnprogrammen, men det var även vanligt att energirik och näringsfattig mat framhölls. Det hälsosamma var också oftare i bakgrunden. Ett av fem livsmedel som visades i Bolibompa var energirik och näringsfattig mat som kakor, godis och glass. När den näringsfattiga maten presenterades skedde detta ofta i samband med någon aktivitet, genom att någon åt den eller höll i den och oftare tillsammans med barn än med vuxna, i jämförelse med vad som var fallet med annan mat.

– Det innebär att det finns potential till en mer hälsofrämjande ansats i produktionen av barnprogram allmänt och en medvetenhet om att TV kan ha hälsofrämjande effekt, säger Steingerdur Olafsdottir som gjort avhandlingen.

De undersökte också sambanden mellan små barns skärmvanor, matvanor och viktstatus. Det visade sig att det fanns ett sådant. Både mellan barnens TV-tittande, såväl tid framför TV som exponering för reklam, och barnens konsumtion av söta drycker.

När  föräldrar inte begränsade deras exponering för TV-reklam hade barnen dubbelt så stor sannolikhet att dricka söta drycker regelbundet jämfört med barn vars föräldrar begränsade exponering för TV-reklam.

– Det kan på så sätt vara möjligt att påverka barns matvanor via deras TV-vanor. Samband fanns också mellan barnens TV-tittande och övervikt samt sannolikhet för att öka i BMI och midja-längd-kvot, säger Steingerdur Olafsdottir.

Även tidigare forskning har visat att TV- och datoranvändande kan öka sannolikheten för övervikt och sämre matvanor bland barn. Olika mekanismer har lyfts fram bakom sambanden: stillasittande, ätande framför TV:n och effekt av TV-reklam.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *