Svält kan vara förklaringen till mjölktolerans

Att kunna dricka mjölk tar vi som en självklarhet här i väst.  Men för många människor världen över är det ingen naturlig dryck. En hypotes har varit att mjölk var viktigt för våra förfäders kalciumupptag. Forskare från Uppsala universitet kan nu visa att det inte kan vara den enda förklaringen. Kanske är svält svaret.

Mjölk är nyttigt foto Caroline Maino

Mjölk är nyttigt
Foto Caroline Maino

Den som klarar mjölk utan att få ont i magen kan producera enzymet laktas. Förmågan var inte naturlig hos våra förfäder under stenåldern. Genetisk data har visat att vuxnas förmåga att producera laktas har utvecklats under de senaste tiotusen åren.

Länge trodde man alltså att den största fördelen med laktostolerans var att göra det möjligt att undvika konsekvenserna av kalciumbrist. Mjölk är en källa till kalcium och vitamin D, vilket är nödvändigt för att kunna tillgodogöra sig kalcium. Tidiga jordbrukare, särskilt de som bodde lång norrut, hade antagligen svårt att tillgodogöra sig tillräckliga mängder vitamin. De åt främst kost som var baserad på spannmål, vilken var fattig på vitamin D. Problemet med den teorin är att de som bor i länder som Spanien oftast också är laktostoleranta och de får ju tillräckligt med solsken för att producera vitamin D.

– Om det naturliga urvalet gynnar laktostolerans på en plats där människor inte har några problem att få i sig tillräckligt med vitamin D från solen blir det tydligt att vitamin D/kalcium-förklaringen inte håller måttet. Hypotesen kan ha relevans i norra Europa men det är tydligt att den inte står för hela förklaringen, säger Sverrisdóttir, forskare på Uppsala universitet.

Hon menar vidare att en av ironierna med att forska om dessa frågor är att vi vet att det hände men vi förstår fortfarande inte riktigt varför. Hon, med flera, lanserar därför följande orsak: Europeiska bönder kunde alltså inte spjälka laktos från början, men de kunde äta fermenterade, jästa, mjölkprodukter. Vid svält hade bönderna kanske redan ätit upp alla sina jästa mjölkprodukter. Kvar fanns bara mjölkprodukter med mycket laktos. Vanliga symptom på laktosintolerans är diarré.

– Om en frisk person drabbas av diarré är det sällan livshotande, men hos en mycket undernärd person kan tillståndet bli allvarligt. Svält kan alltså ha lett till perioder av väldigt stark selektion till fördel för de människor som kunde spjälka laktos.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *